Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jakie zmiany w kodeksie pracy przyniósł nam 2019 rok ?

W latach 2018 i 2019 r. w prawie polskim wprowadzono wiele zmian, które nie są zapewne rewolucyjne, ale mają one istotny wpływ na szeroko rozumiane stosunki związane z zatrudnieniem.

Najważniejszą zmianą jest więc nowa Ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego w wypadku swojej śmierci. Skutkiem będzie wtedy kontynuacja umów o pracę zawartych wraz z pracownikami na czas nieokreślony również po śmierci przedsiębiorcy. Natomiast umowy na czas określony będą kontynuowane do czasu ustalonego na umowie. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ustanowi zarządcy sukcesyjnego, umowy o prace również mogą być kontynuowane, w momencie, kiedy jego następca prawny będzie kontynuował działalność. W innej sytuacji umowy wygasną w ciągu 30 dni od śmierci przedsiębiorcy.

Kolejnym nowym aktem prawny jest Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która zobliguje pracodawców do proponowania pracownikom planów oszczędnościowych. Natomiast w kwestii składek emerytalnych, środki zgromadzone w ramach PPK będą one inwestowane, a kiedy pracownik przekroczy 60. rok życia, będzie miał on wówczas dostęp do całości zgromadzonych środków. Wykonywanie obowiązku tworzenia oraz prowadzenia PPK będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. W pierwszym etapie, do 1 lipca 2019 roku, do PPK muszą przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Kiedy weszło w życie RODO, w maju 2018 roku weszła więc w życie nowa Ustawa o ochronie danych osobowych, która ma również wpływ na stosunki pracownicze. Jednocześnie z nowymi przepisami monitoring wizyjny można więc założyć tylko wtedy, gdy jest on całkowicie niezbędny do zapewniania — ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników, kontroli produkcji bądź zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Natomiast wybrane miejsca (np. palarnie, stołówki czy szatnie) nie mogą być wcale monitorowane. Wszelkie zasady funkcjonowania monitoringu w przedsiębiorstwie powinny być zgłoszone w akcie zakładowego prawa pracy, natomiast pracownicy powinni być poinformowani o tym, że są monitorowani.

Wprowadzone nowe przepisy mają również wpływ na zasady monitorowania poczty elektronicznej pracowników. Dopuszczalne jest śledzenie maili, wówczas kiedy działanie to jest uzasadnione, ale pracownicy muszą być o tym poinformowani. Kiedy dany pracodawca wprowadza monitoring poczty elektronicznej, staje się on w tym obszarze administratorem danych osobowych, a więc musi pamiętać o obowiązkach z tym związanych.

W roku 2019 należy pamiętać, że został skrócony czas, przez jaki pracodawcy muszą przechowywać dokumentację kadrową – płacową (z 50 lat do 10 lat) czas ten jest liczony od dnia zakończenia umowy o pracę z danym pracownikiem. Obowiązkowa stała się również elektroniczna forma zwolnień lekarskich – obecnie lekarze muszą przesyłać do ZUS informację o zwolnieniu pacjenta za pomocą druku e-ZLA.

Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji o większych zmianach w nowym Kodeksie Pracy. Są tylko co jakiś czas podawane nowe pomysły, jakie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *