Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jakie zmiany w kodeksie pracy przyniósł nam 2019 rok ?

W latach 2018 i 2019 r. w prawie polskim wprowadzono wiele zmian, które nie są zapewne rewolucyjne, ale mają one istotny wpływ na szeroko rozumiane stosunki związane z zatrudnieniem.

Najważniejszą zmianą jest więc nowa Ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego w wypadku swojej śmierci. Skutkiem będzie wtedy kontynuacja umów o pracę zawartych wraz z pracownikami na czas nieokreślony również po śmierci przedsiębiorcy. Natomiast umowy na czas określony będą kontynuowane do czasu ustalonego na umowie. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ustanowi zarządcy sukcesyjnego, umowy o prace również mogą być kontynuowane, w momencie, kiedy jego następca prawny będzie kontynuował działalność. W innej sytuacji umowy wygasną w ciągu 30 dni od śmierci przedsiębiorcy.

Kolejnym nowym aktem prawny jest Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która zobliguje pracodawców do proponowania pracownikom planów oszczędnościowych. Natomiast w kwestii składek emerytalnych, środki zgromadzone w ramach PPK będą one inwestowane, a kiedy pracownik przekroczy 60. rok życia, będzie miał on wówczas dostęp do całości zgromadzonych środków. Wykonywanie obowiązku tworzenia oraz prowadzenia PPK będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. W pierwszym etapie, do 1 lipca 2019 roku, do PPK muszą przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Kiedy weszło w życie RODO, w maju 2018 roku weszła więc w życie nowa Ustawa o ochronie danych osobowych, która ma również wpływ na stosunki pracownicze. Jednocześnie z nowymi przepisami monitoring wizyjny można więc założyć tylko wtedy, gdy jest on całkowicie niezbędny do zapewniania — ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników, kontroli produkcji bądź zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Natomiast wybrane miejsca (np. palarnie, stołówki czy szatnie) nie mogą być wcale monitorowane. Wszelkie zasady funkcjonowania monitoringu w przedsiębiorstwie powinny być zgłoszone w akcie zakładowego prawa pracy, natomiast pracownicy powinni być poinformowani o tym, że są monitorowani.

Wprowadzone nowe przepisy mają również wpływ na zasady monitorowania poczty elektronicznej pracowników. Dopuszczalne jest śledzenie maili, wówczas kiedy działanie to jest uzasadnione, ale pracownicy muszą być o tym poinformowani. Kiedy dany pracodawca wprowadza monitoring poczty elektronicznej, staje się on w tym obszarze administratorem danych osobowych, a więc musi pamiętać o obowiązkach z tym związanych.

W roku 2019 należy pamiętać, że został skrócony czas, przez jaki pracodawcy muszą przechowywać dokumentację kadrową – płacową (z 50 lat do 10 lat) czas ten jest liczony od dnia zakończenia umowy o pracę z danym pracownikiem. Obowiązkowa stała się również elektroniczna forma zwolnień lekarskich – obecnie lekarze muszą przesyłać do ZUS informację o zwolnieniu pacjenta za pomocą druku e-ZLA.

Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji o większych zmianach w nowym Kodeksie Pracy. Są tylko co jakiś czas podawane nowe pomysły, jakie zmiany mogłyby zostać wprowadzone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *