Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak zaksięgować w pełnej księgowości należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę?

money-1235656_640

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania swoim pracownikom co miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wypłata wynagrodzenia wiąże się z listą płac – jest to dokument księgowy, na podstawie którego potwierdza się naliczone wynagrodzenie dla danego pracownika z uwzględnieniem wszelkich składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dopiero na podstawie listy płac zostają wypłacone wynagrodzenia dla pracowników.

Do księgowania należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę służy konto 230 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Po stronie Winien księguje się wszelkie obciążenia konta np. wypłaty zaliczek na wynagrodzenie i wynagrodzeń netto, potrącenia z listy płac. Po stronie Ma księguje się uznania, czyli np. wygrodzenia brutto.

Poniżej zostanie przedstawione przykładowe księgowanie wynagrodzenia jednego z pracowników firmy X. Pracownik firmy X otrzymuje co miesięczne wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 3 100 zł. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25zł na miesiąc a pracodawca jest upoważniony do pomniejszania  zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 46,33 zł. Pracodawca płaci składkę wypadkową w wysokości 0,67%.

Tak wygląda pełna lista płac pracownika firmy X:

LISTA PŁAC: 
1. Wynagrodzenie brutto za lipiec 2016:

3 100 zł

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

3 100 zł

3. Składka emerytalna (9,76%)

302,56 zł

4. Składka rentowa (1,5%)

46,50 zł

5. Składka chorobowa (2,45%)

75,95 zł

6. Składki na ubezpieczenia społeczne razem (13,71%)

425,01 zł

7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ( wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne razem)

2 674,99 zł

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z wynagrodzenia (9%)

240,75 zł

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%)

207,31 zł

10. Miesięczny koszt uzyskania przychodu

111,25 zł

11. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych (wynagrodzenia brutto – składki na ubezpieczenia społeczne razem – miesięczny koszt uzyskania przychodu)

2 564 zł

12. Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne ((podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych x 18%)- 1/12 kwoty wolnej czyli 46,33)

415,19 zł

13. Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (zaliczka  na podatek dochodowy przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku 7,75%)

208 zł

14. Kwota netto do wypłaty (wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne razem – składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z wynagrodzenia (9%) – zaliczka na podatek dochodowy do pobrania po zaokrągleniu do pełnych złotych)

2 226,24 zł

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę

3 100 zł

16. Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

302,56 zł

17. Składka na ubezpieczenie rentowe (6,5%)

201,50 zł

18. Składka wypadkowa (0,67%)

20,77 zł

19. Składka na Fundusz Pracy (2,45%)

75,95 zł

20. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (0,10%)

3,10 zł

21. Razem koszt pracodawcy (składki pracodawcy + wynagrodzenie brutto)

3 704 zł

Ewidencja na poszczególnych kontach wygląda następująco:

 1. Lista płac – wypłata wynagrodzenia za marzec 2014                 3 100,00 zł
 2. Lista płac – potrącenie obowiązkowych składek:
  1. na ubezpieczenia społeczne                                                 425,01 zł
  2. ubezpieczenie zdrowotne                                                     240,75 zł
  3. zaliczki na podatek dochodowy                                             208,00 zł    
 3. WB –  przelew wynagrodzenia netto                                         2 226,24 zł
 4. Zarachowanie zobowiązań z tytułu:
  1. składek na ubezpieczenia społeczne                                      524,83 zł     
  2. składek na Fundusz Pracy FGŚP                                              79,05 zł
 5. WB – przelew składek do ZUS.                                                  1 269,64 zł
 6. WB – przelew zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.    208,00 zł
G

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *