Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak zaksięgować fakturę zakupu?

bussines-30

Aby zaksięgować jakąkolwiek fakturę zakupu, należy wpierw sprawdzić jej poprawność. Należy sprawdzić wszelkie dane umieszczone przez sprzedawcę na fakturze, takie jak dane firmy, informacje o towarze lub usłudze oraz to czy dana faktura została wystawiona w dwóch egzemplarzach – jest to obowiązek stawiany przez przepisy prawa.

Dopiero po sprawdzeniu poprawności umieszczonych ww. elementów na fakturze zakupowej (i nieznalezieniu w niej żadnych błędów), można ją prawidłowo zaksięgować – w kosztach podatkowych. Daną fakturę należy także ująć w rejestrze VAT. Jeżeli jednak dana faktura zakupowa dotyczy np. usług gastronomicznych, a VAT od zakupu nie podlega odliczeniu to należy dane koszty zaksięgować w KPiR w kwocie brutto.

Kiedy księgujemy faktury zakupu?

W przypadku, gdy sprzedawca wystawił fakturę zakupową w styczniu, ale odbiorca otrzymał ją dopiero w marcu, odbiorca ma prawo ująć ją w rejestrze VAT w kwietniu, maju i czerwcu – jeżeli dokonuje rozliczeń miesięcznych. Natomiast zaksięgować fakturę zakupu może przez cały rok podatkowy. Oznacza to, że koszty poniesione w styczniu może zaksięgować w koszty podatkowe nawet w grudniu, jednakże nie może on wykroczyć poza rok podatkowy. Co znaczy, że koszt poniesiony w danym roku musi być zaksięgowany do końca obowiązującego roku, koszt ten nie może być zaksięgowany w kolejnym roku.

W jakich kolumnach w KPiR księguje się koszty związane z fakturami kosztowymi?
 • 10 – zakup towarów i materiałów,
 • 11 – koszty uboczne zakupu,
 • 13 – pozostałe wydatki.

W związku z powyższym podstawowe towary i materiały ujmuje się w kolumnie 10, a więc jako zakup towarów i materiałów. Natomiast koszty związane z transportem tych towarów lub materiałów, należy zaksięgować do kolumny 11, a więc uboczne koszty zakupu – w przypadku gdy „koszty” te ujęte są na jednej fakturze. Jeżeli jednak na jednej fakturze znajdują się koszty transportu wraz z wydatkami (które kwalifikuje się do kolumny 13) muszą być one wykazane w kolumnie 13.


Przykłady księgowań zakupów:
 1. Firma X kupuje od innego sprzedawcy tablety i sprzedaje je dalej swoim klientom.

a). Zakupienie tableta XYZ za 550 zł z przyjęciem go na magazyn (PZ):

 • Wn konto 330 „Magazyn
 • Ma konto 301-2 „Rozliczenie zakupu towarów”

b). Zaksięgowanie faktury od dostawcy:

 • Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”
 • Wn konto 301-2 „Rozliczenie zakupu towarów”
 • Wn konto 223-1 „VAT naliczony stawka podstawowa”

 

2. Firma Y kupuje materiały niezbędne do produkcji tabletów. Gotowe produkty sprzedaje.

a) Dostawa części do tableta (PZ):

 • Wn konto 330 „Magazyn”
 • Ma konto 301-1 „Rozliczenie zakupu materiałów”

b) Zakup energii elektrycznej:

 • Wn konto 402-5 „Zużycie energii elektrycznej”
 • Wn konto 223-1 „VAT naliczony stawka podstawowa”
 • Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *