Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak zaksięgować fakturę sprzedaży za usługi prawne?

Poniżej przedstawiamy przykład zaksięgowania faktury sprzedaży za usługi prawne na kwotę 3000 zł netto, VAT 690 zł płatna przelewem.

W naszym analizowanym przypadku – przedsiębiorca otworzył działalność 1 października 2016r. i będzie świadczył usługi prawne. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT oraz korzysta z zasad ogólnych opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zarówno rozliczenie PIT i VAT odbywa się w okresach kwartalnych.

Poniżej znajduje się plan kont zastosowany w poniższym zadaniu.

Konto Nazwa
131 Rozliczenia wyciągu bankowego
201 Rozliczenia należności od odbiorców
202 Rozliczenia zobowiązań wobec dostawców
220 Rozliczenia podatku VAT do zapłaty albo zwrotu
221 Księgowanie podatku VAT naliczonego
223 Księgowanie podatku VAT należnego
230 Księgowanie składek ZUS do zapłaty
241 Rozliczenia z właścicielem (przedsiębiorca)
402 Konto kosztów wykazujących usługi obce
405 Konto kosztów wykazujących naliczone składki ZUS
490 Konto przeksięgowania kosztów na konto 701 (koszt własny sprzedaży)
700 Należne przychody ze sprzedaży usług
701 Koszt własny sprzedaży (suma kosztów)
860 Rozliczenie wyniku finansowego
 
KONTA POZABILANSOWE NIE MAJĄCE WPŁYWU NA BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (POMOCNICZE)
901 Konto wykazuję koszty niepodatkowe (niezapłacone składki ZUS)
905 Konto techniczne do konta 901

 

Zdarzenia w październiku 2016r.

  • przedsiębiorca wystawił fakturę nr 1/10/16 w dniu 31.10.2016r. / data sprzedaży 28.10.2016r. dla MPY s.c. za usługi prawne na kwotę 3000 zł netto, VAT 690 zł płatna przelewem.

———————————————————

  1. Ujmujemy operacje gospodarcze za październik 2016r. w dziennikach ksiąg rachunkowych  w programie Systim

Operacja nr 3

rodzaj dziennika data sprzedaży
data wystawienia
numer dokumentu dane kontrahenta
RS 31.10.2016r.

28.10.2016r.

1/10/16 MPY s.c.
ul. Kasztanowa 8, 63-028 Poznań
opis operacji kwota księgowania
Wn Ma
1) księgujemy łączną należność od kontrahenta

2) księgujemy kwotę netto w przychodach firmy

3) księgujemy podatek VAT należny do zapłaty

3 690 zł

3 000 zł

690 zł

201-1

 

 

 

700

223

  • Ukazanie księgowania w programie  Systim:

  1. Ujmujemy wszystkie faktury w rejestrach VAT

Do rejestru VAT:

  • Sprzedaży – ujmujemy fakturę sprzedaży nr 1/10/16 pod datą sprzedaży faktury tj. 28.10.2016r. wybierając właściwą stawkę VAT – 23%. Jeżeli stosowalibyśmy metodę kasową VAT, wówczas ujmowalibyśmy naszą fakturę w rejestrze VAT w dacie jej zapłaty.
Metoda doliczenia VAT należnego Okres wykazania VAT należnego w rejestrze VAT sprzedaży
bez metody kasowej 28.10.2016r. czyli w rozliczeniu za 10/2016
z metodą kasową w miesiącu/kwartale otrzymania całości lub części zapłaty
za wystawioną fakturę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *