Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak rozliczać koszty reklamy na Facebooku?

Jak rozliczać koszty reklamy na Facebooku?

W obecnych czasach Internet pełni istotną rolę w marketingu firmowym. Dotyczy to w szczególności mediów społecznościowych, takich jak choćby Facebook. Większość przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rezygnując z reklamy na Facebooku, pozbawiają się możliwości dotarcia do rzesz klientów ze swoją propozycją handlową. Oczywiście, reklama na portalach społecznościowych wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów. Warto zatem dowiedzieć się, jak prawidłowo rozliczać takie wydatki oraz z jakimi problemami muszą liczyć się osoby, które decydują się na taką formę reklamy.

Facebook Ireland Limited – co to takiego ?

W większości wypadków fakturę na Facebooku otrzymuje się za pośrednictwem Facebook Ireland Limited. W tym przypadku do dokonania płatności za kampanie niezbędne okazuje się zarejestrowanie w charakterze podatnika VAT-UE. Kupno reklamy na Facebooku w praktyce oznacza dla przedsiębiorców konieczność odprowadzenia w Polsce podatku od towarów i usług (VAT). W takiej sytuacji trzeba wypełnić formularz VAT-R. Do uniknięcia podwójnego opodatkowania konieczne jest wystaranie się o certyfikat rezydencji podatkowej. Jest to specjalne zaświadczenie określające kraj, w którym dochody podatnika podlegają opodatkowaniu. Dysponowanie takim certyfikatem oznacza brak konieczności zapłaty podatku dochodowego od przeprowadzonych na Facebooku kampanii reklamowych. Trzeba jednak do końca marca za każdy poprzedni rok dokonać pewnej formalności, polegającej na złożeniu wypełnionego druku IFT-R do konkretnego urzędu skarbowego. Formularz musi obowiązkowo zawierać dane o pobranym podatku oraz dokonanych wpłatach. Urzędy zwykle wymagają oryginału certyfikatu lub kopii potwierdzonej notarialnym podpisem. Jeśli nie jest możliwe jego uzyskanie, można w ostateczności skorzystać z dokumentu dostępnego w wersji elektronicznej.

Zanim zostanie dokonane pierwsze rozliczenie, trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę na konieczność prawidłowego skonfigurowania konta firmowego na Facebooku, w tym podanie poprawnych danych rozliczeniowych. Faktury wystawione na osobę fizyczną nie mogą być traktowane jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Do załatwienia formalności podatkowych wystarczy opłacenie faktury. Facebook automatycznie doliczy do usługi VAT obowiązujący na terenie Polski lub Irlandii.

Facebook Poland Sp. z o o.

Istnieje jednak również inna możliwość, czyli wystawienie faktury za pośrednictwem Facebook Poland sp. zoo. W tych okolicznościach VAT dolicza się do rachunku, a podmiotem zobowiązanym do jego opłacenia jest sprzedający, którym jest Facebook Poland sp. zoo. Taka faktura wystawiana jest w polskiej walucie, a sam dokument opodatkowany jest stawką 23%. Usługę reklamową kupioną na Facebooku rozlicza się analogicznie do krajowych transakcji. Nie wymaga się przy tym realizacji żadnych dodatkowych czynności.

Faktur z Facebooka wystawiane są w takiej walucie, która została wybrana w ustawieniach konta. Za każdą kampanię reklamową należy pobrać osobną fakturę. Każda z nich wymaga również osobnego zaksięgowania.

Dane, które powinny znaleźć się na fakturze z Facebooka

Na fakturach z Facebooka powinny znaleźć się określone dane. Wśród nich należy wymienić nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy (jeśli mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą). Dodatkowo trzeba podać adres siedziby, numer NIP, numer identyfikacyjny i datę sprzedaży, datę wystawienia, nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, kwoty ewentualnych upustów lub obniżek cen, wartość sprzedaży netto, obowiązującą stawkę VAT, sumę wartości sprzedaży netto, dzieląc ją na sprzedaż objętą różnymi stawkami oraz zwolnioną z podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto wraz z podziałem na kwoty odnoszące się do różnych stawek podatkowych. Na końcu podaje się sumę należności ogółem.

Rozliczanie się przez VAT-owców

Podatnicy VAT zarejestrowani w VAT-UE opodatkowują transakcję wykonaną za pośrednictwem Facebooka krajową stawką VAT zawartą na wewnętrznym dokumencie. Kwoty te wskazuje się jako koszt działalności. W ten sposób VAT staje się neutralny. Trzeba złożyć deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a podatek opłacić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania zobowiązania podatkowego.

Faktury wystawione w walucie obcej wymagają przeliczenia kwoty na polską walutę zgodnie z kursem obowiązującym w ostatnim dniu roboczym przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Rozliczanie się przez nie-VAT-owców

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z obowiązku opłacania VAT, jeśli chcą skorzystać z kampanii reklamowych na Facebooku, muszą zarejestrować się w VAT-UE. Należy złożyć formularz VAT-R (jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji) oraz udokumentować transakcję krajową stawką VAT zamieszczoną na dokumencie wewnętrznym. Tę samą kwotę trzeba później wpłacić do urzędu skarbowego. Trzeba też załatwić formalności podobne do tych spełnianych przez VAT-owców z tym, że deklarację składa się w formie dokumentu VAT-9M.

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

1. https://inmarketing.pl/blog/jak-zaksiegowac-faktury-facebook-ads/ (dostęp z dnia 07.09.2020 r.)

2. https://www.artefakt.pl/blog/epr/podatek-od-reklam-na-facebooku (dostęp z dnia 10.09.2020 r.)

3. https://www.facebook.com/business/help/716180208457684?id=1792465934137726 (dostęp z dnia 13.09.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *