Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

 

bussines (39)

Pracodawca musi ciągle dbać o BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) swoich pracowników w firmie. Dlatego też zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń wstępnych, tak aby nowi pracownicy zapoznali się z zakresem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń okresowych dla pracowników z większym stażem pracy w danej firmie.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który wcześniej nie został przeszkolony z zakresu BHP. Według prawa, pracownik nie przeszkolony z BHP nie może rozpocząć pracy na danym stanowisku. Co oznacza, że nie powinien być on dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków zawodowych na danym stanowisku bez wcześniejszego zapoznania się z BHP w danym miejscu pracy.

Także pracownicy z większym stażem pracy w danej firmie, muszą być co jakiś czas doszkalani z zakresu BHP, a  obowiązek ten leży oczywiście w gestii pracodawcy. Pracodawca musi dopilnować terminów szkoleń okresowych i przeprowadzić te szkolenia, tak aby pracownicy mogli uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP. Pracownicy muszą zapoznawać się na bieżąco z nowymi przepisami w zakresie BHP. Częstotliwość wykonywania szkoleń okresowych jest uzależniona od stanowiska jakie zajmuje dany pracownik w swoim zakładzie pracy.

Wszelkie szczegóły na temat zasad szkoleń BHP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

Co to jest szkolenie wstępne z zakresu BHP?

Szkolenie wstępne odbywa się przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Składa się ono z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

 

Co to są okresowe szkolenia BHP?

Szkolenia okresowe z dziedziny BHP powtarzane są obowiązkowe przez cały okres trwania zatrudnienia. Celem prowadzonych szkoleń jest uzupełnienie i przypomnienie wiedzy oraz poznanie nowych przepisów obecnie obowiązujących z zakresu BHP.

 

Jak często przeprowadzane są szkolenia okresowe z BHP?

  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

tabela-szkolen

 

Jakie istnieją rodzaje szkoleń wstępnych z zakresu BHP?

Istnieją dwa rodzaje szkoleń wstępnych, są to:

– instruktaż ogólny,

– instruktaż stanowiskowy. 

 

Instruktaż ogólny – powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy – powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

 

W jakiej formie szkolenie przeprowadza się szkolenia okresowe z BHP?

Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

 

  • kursu – trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • seminarium – obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
  • samokształcenia kierowanego – odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

 

Jaką wiedze zapewnia szkolenie BHP?

Poprawne i profesjonalne przeprowadzanie szkoleń BHP, zapewnia pracownikom wiedzę z zakresu: 

1. Prawa pracy,

2. Organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

3. Skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,

4. Występujących zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji,

5. Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

6. Wypadków przy pracy oraz postępowania w razie wypadku,

7. Ochrony przeciwpożarowej,

8. Udzielania pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *