Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Faktura zwolniona z VAT

Każdy przedsiębiorca dokonuje zakupów oraz dokonuje także sprzedaży swoich produktów lub usług na rzecz klientów. Zakupy wiążą się z opodatkowaniem VAT. Nie mniej jednak, istnieją także transakcje, które podlegają zwolnieniu z VAT.

Jak w takiej sytuacji postępować z fakturą zawierającą stawkę VAT zwolnioną?

Według ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 109 ust. 3.:

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

podatnicy muszą prowadzić ewidencję, która będzie zawierała między innymi dane potrzebne do zdefiniowania przedmiotu i podstawy opodatkowania, informacje dotyczące kwoty podatku naliczonego zmniejszającego kwotę podatku należnego, wartość kwoty podatku, jaki należy wpłacić do Urzędu Skarbowego, lub jaki należy otrzymać od niego. Wobec tego, przedsiębiorcy powinni ewidencjonować w rejestrze zakupu i sprzedaży faktury kosztowe sprzedażowe, a także korygujące.

Uwaga!
Ustawa o VAT nie zawiera informacji na temat dokładnych danych jakie podatnicy są zobowiązani uwzględniać w rejestrach sprzedaży i zakupu.

Zakupy zwolnione w deklaracji VAT

W przypadku zakupów zwolnionych z podatku VAT, mamy do czynienia z fakturami, które nie zawierają podatku naliczonego do odliczenia. Tak więc, nie należy ich ewidencjonować w rejestrze zakupu.

W związku z brakiem ujmowania ich w ewidencji, nie należy ich uwzględniać także w deklaracji. Ponieważ w deklaracji, zgodnie z objaśnieniami do deklaracji VAT-7, wykazuje się tylko wartości towarów i usług, kwotę VAT w wielkości jakiej podatnik ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego.

Podsumowując, faktury ze stawką ZW (zwolnioną), nie posiadają wartości naliczonego podatku VAT. Tak więc, nie wpływają one w żaden sposób na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu VAT, zatem nie należy ich ujmować rejestrze ani deklaracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *