Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową stosuje się w przypadku, rozliczenia otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Jesteśmy zobowiązani wystawić ją w terminie do 15 dni od dnia otrzymania zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności.

W sytuacji gdy zaliczka nie obejmuje całości zapłaty, to po uregulowaniu całości należności, rozliczenia możemy dokonać na dwa sposoby:

 1. Pierwsza to wystawienie ostatniej faktury zaliczkowej,
 2. Druga to wystawienie „normalnej” faktury VAT, która będzie uwzględniała wszystkie wpłacone zaliczki.

Faktura jest bazowym dokumentem poświadczającym, że transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług miała miejsce. Posiadając fakturę mamy możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego. Jak wynika z art.19. ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług gdy przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość, lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zaliczamy do nich: zaliczkę, przedpłatę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu. Gdy nasz klient prowadzi działalność gospodarczą, otrzymaną zaliczkę jesteśmy zobligowani udokumentować fakturą zaliczkową.

Według art. 106f wspomnianej wcześniej ustawy faktura ta powinna zawierać:

 • otrzymaną kwotę zapłaty;
 • kwotę podatku
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku,
 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • data otrzymania części lub całości należności.

Faktury zaliczkowej nie wystawiamy w przypadkach opisanych w ustawie o podatku od towarów i usług art. 19a ust. 5 pkt 4. Do sytuacji, w których nie ma potrzeby wystawienia faktury zaliczkowej, należą:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu,
 • świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru oraz przechowywania mienia,
 • świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *