Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Działalność bez rejestracji

Od 30 kwietnia 2018 roku, w Polsce obowiązuje „Konstytucja Biznesu”, przedstawiona przez Wicepremiera i Ministra Finansów w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego. „Konstytucja Biznesu” to pakiet nowych ustaw, w związku z którymi, uchylona została między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Własna działalność gospodarcza niesie za sobą wiele korzyści, takich jak brak szefa, samodzielne gospodarowanie swoim czasem, ustalanie własnych celów, samorealizacja. Często też praca na własny rachunek niesie za sobą korzyści finansowe – wyższe zarobki. Jednak własny biznes, to również ryzyko niepowodzenia, przez które wiele osób rezygnuje ze swoich marzeń. Aby jednak zachęcić potencjalnych przedsiębiorców, Rząd wprowadził Konstytucję Biznesu, która ma na celu ułatwienie założenia własnej działalności.

Co to jest działalność gospodarcza?

,,Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.”

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odbywa się to, poprzez złożenie wniosku CEiDG w Urzędzie Gminy lub Miasta. Obowiązkiem przedsiębiorcy posiadającego działalność gospodarczą jest między innymi prowadzenie odpowiedniej rachunkowości oraz regularne płacenie składek ZUS.

Działalność bez rejestracji i składek ZUS

Nowe regulacje prawne to ukłon w stronę przedsiębiorców, umożliwiają one prowadzenie firmy, bez jej rejestracji, a co za tym idzie-brak obowiązku prowadzenia rachunkowości. Ponadto, nie ma obowiązku płacenia składek ZUS. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej opcji, należy spełniać pewne warunki.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

„Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawa Przedsiębiorców mówi o tym, że aby móc prowadzić działalność bez jej uprzedniego rejestrowania, należy spełniać następujące warunki:

  • Brak działalności zarejestrowanej w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat).
  • Miesięczny przychód z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Zatem w 2018 roku, przychód miesięczny nie może być wyższy niż 1050 zł. Warto zwrócić uwagę na to, że mowa tu o przychodach, a nie dochodach. Zatem koszty uzyskania przychodu, nie są brane pod uwagę.
  • Jednak ustawodawca wprowadził też przepisy przejściowe, dostosowujące, które mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców chcących skorzystać z przywileju działalności nierejestrowanej.

Art. 195 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku:

„Przepis art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.”

W artykule 195 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku mowa o możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej, również przez przedsiębiorców, którzy przez ostatnie 12 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia ustawy, nie posiadały działalności zarejestrowanej. Zatem licząc od 30 kwietnia 2018 roku, przez ostatni rok dana osoba nie mogła posiadać działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać z przywileju działalności nierejestrowanej?

Nie można prowadzić takiego rodzaju działalności w formie spółki cywilnej. Ponadto, firmy wymagające uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji również są wykluczone z szansy, jaką wprowadził Rząd. Także usługi agroturystyczne rolników, czy handel wyrobami rolniczymi jest wyłączony z tej działalności.

Rejestracja firmy

W sytuacji, gdy w danym miesiącu przedsiębiorca przekroczy próg przychodów w kwocie 1050 zł, jest zobowiązany do rejestracji działalności w CEiDG w ciągu 7 dni, od momentu uzyskania wyższego przychodu. Dodatkowo ma obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Składki ZUS

Bardzo dużym udogodnieniem jest brak obowiązku płacenia składek do ZUS-u. Właściciele przedsiębiorstw nierejestrowanych, są zwolnieni z obowiązku płacenia składek, równie na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także na Fundusz Pracy. Jest to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy dopiero wkraczają na rynek, rozpoczęcie biznesu będzie tańsze, a ewentualne wycofanie się z niego łatwiejsze.

Jest to również dobre rozwiązanie dla firm jednoosobowych, nisko przychodowych, zajmujących się, np. udzielaniem korepetycji, świadczących niewielkie usługi krawieckie, fryzjerskie.

WAŻNE!
Należy pamiętać o tym, że brak działalności gospodarczej, nie zwalnia z opłat związanych z podatkiem dochodowym. Przychód z innych źródeł ,również podlega opodatkowaniu. Zatem na koniec roku, przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-36 i zapłacenia podatku (18%).

Pozostałe obowiązki i możliwości

Ustawodawca nie nakłada obowiązku prowadzenia księgowości. Jednak nakazuje prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień, w celu pilnowania miesięcznego limitu przychodów, a także możliwości udowodnienia uzyskanych przychodów w razie kontroli Urzędu Skarbowego. Prowadzący działalność nierejestrowaną, bez względu na to, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy są zwolnieni z VAT, mają prawo do wystawiania faktur VAT.

Cel wprowadzonych zmian

Działalność nierejestrowana to krok naprzód. Może pomóc początkującym przedsiębiorcom rozwinąć firmę. Daje też możliwość legalnego zarobku dodatkowego, bez uiszczania z tego tytułu opłat. Świadczenie niewielkich usług, drobny handel może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *