Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Do czego służy dokument ZUS RZA?

Płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentu RZA za określonych pracowników – jakich? kiedy?

Dokument ZUS RZA to innymi słowy raport imienny (miesięczny) o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Wykonywany jest przez płatnika składek za określonego pracownika. W raporcie tym wykazuje się podstawę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnik składek wypełnia formularz dokumentu ZUS RZA tylko i wyłącznie za osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z czym, nie stosuje się obowiązku przekazywania tego dokumentu za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu – obowiązkowo lub dobrowolnie.

Dokument ZUS RZA przekazuje się do Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA.

Z czego składa się raport ZUS RZA?

Raport imienny składa się z 8. bloków danych do uzupełniania. Kolejno są to dane dotyczące:

I. DANE ORGANIZACYJNE

  • znajdują się tutaj informacje na temat identyfikatora raportu za miesiąc rozliczeniowy (numer/miesiąc/rok). Identyfikator ten powinien być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

  • znajdują się tutaj dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA lub dokonanym wpisie do KRS/CEIDG (np. numer NIP, numer PESEL, numer REGON, nazwisko, imię podatnika).

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

  • znajdują się tutaj dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA.ZUS ZZA lub dane podane w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA – w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (np. nazwisko, imię pierwsze, typ, identyfikator).
Uwaga! Należy podkreślić, iż blok III przeznaczony jest dla jednej osoby ubezpieczonej.

III.B. NALEŻNA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

  • znajdują się tutaj dane dotyczące kodu tytułu ubezpieczenia, kwoty należnej składki finansowanej przez płatnika i przez ubezpieczonego, podstawy wymiaru składki itd.
Uwaga! Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od przychodu pracownika osiągniętego w trakcie miesiąca. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego.

IV.A.-VII.B.   * w określonych przypadkach

  • podany blok wypełnia się zgodnie z uzupełnionym blokiem III. Wypełnienie tego bloku jest przeznaczone dla kolejnych osób ubezpieczonych lub dla tej samej osoby ubezpieczonej, gdy rozliczenie następuje z różnymi szcześcioznakowymi kodami tytułu ubezpieczenia lub kwota podstawy wymiaru składek jest większa niż 999 999,99 zł.
* Jeśli kwota podstawy wymiaru składek dla danego ubezpieczonego jest wyższa niż 999 999,99 zł, to należy wypełnić powyższy blok raportu, dzieląc kwotę podstawy wymiaru składek.

VIII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

  • znajduje się tutaj dane dotyczące daty wypełnienia (dzień/miesiąc/rok) i podpis płatnika lub osoby upoważnionej oraz pieczątka płatnika – jeśli ją posiada.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *