Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to są odpisy amortyzacyjne?

office-1575874_640

Przy środkach trwałych nie można zaliczać wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów, dlatego służą do tego odpisy amortyzacyjne.

Oznacza to, iż odpisy amortyzacyjne służą głównie do obliczenia wartości początkowej i stanowią wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie – od początku do końca.

W związku z powyższym, należy podkreślić iż odpisy amortyzacyjne umożliwiają rozliczenie danego kosztu w czasie. Oznacza to, iż dany zakup środka trwałego jest rozliczany w czasie, aż do momentu, gdy jego wartość początkowa zrówna się z sumą odpisów amortyzacyjnych (lub do momentu jego zbycia, likwidacji lub ogłoszenia upadłości).

 

Tak więc zakupiony środek trwał rejestruje się w księgach rachunkowych nie jako koszt, ale jako Rzeczowe Aktywa Trwałe. Następnie, określa się dla niego okres prawdopodobnego wykorzystania ekonomicznego (np. 5 lat) i wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych (wartość środka trwałego jest dzielona przez liczbę miesięcy czy lat).

W jakiej formie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać :

  • w równych ratach co miesiąc albo
  • w równych ratach co kwartał,
  • albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

 

Co nie podlega amortyzacji?

Amortyzacji nie podlegają:

  • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
  • dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
  • wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż kupno lub leasing,
  • składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *