Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to jest wsparcie de minimis i na czym ono polega?

Pomoc de minimis jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia od różnych instytucji państwowych w związku z uzyskaniem dotacji czy zwolnieniem podatkowym (w tym też rozłożeniu jego płatności na raty, odroczeniu terminu płatności). Pomoc taka nie może przekraczać kwoty 200 tys. euro i daje zabezpieczenie spłaty ewentualnego kredytu przedsiębiorcy przez BGK – w przypadku gdy wystąpią u niego problemy finansowe, wówczas, pomoc BGK jako gwarant będzie w części spłacał kredyt przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów wynosi 100 tys. euro.

Jednakże warto wspomnieć o ważnej kwestii, iż pomoc taka nie jest darmowa! Udzielenie wsparcia obłożone jest prowizją 0,5% wartości inwestycji, która objęta jest gwarancją.

Przedsiębiorcy często korzystają z gwarancji w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) przy kredytach inwestycyjnych i rozwojowych. Dlaczego nie korzystają z innych firm, takich jak firmy leasingowe współpracujące z Konsorcjum Funduszy Poręczeniowych? Odpowiedź jest prosta – chodzi głównie o wysokość prowizji, która w ich wypadku wynosi nawet do 3% lub wysokością poręczenia 20-80% wartości inwestycji.

Wsparcie de minimis jest jedyna pomocą, do której kwalifikuje się większość przedsiębiorstw i które nie muszą spełniać miliona odpowiednich wymagań, aby tę pomoc uzyskać. Do pomocy takiej kwalifikuje się wiele sektorów gospodarki, jednakże występują także te wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia, a mianowicie:

  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady nr 104/2000
  • bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
  • uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
  • w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
  • w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
  • jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców
  • lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą
  • lub jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
  • na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym
  • działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Pomoc de minimis nie może być również udzielana przedsiębiorstwom, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ponieważ wsparcie de minimis je skierowane do firm, które chcą zwiększyć swój rozwój, a nie ratować się z kiepskiej sytuacji finansowej. Oczywiście za działalność znajdującą się w kiepskiej sytuacji finansowej uznaje się taką, która nie może uzyskać żadnej pomocy ze swojej strony (własnych środków) ani innych (środków uzyskanych od właścicieli, wierzycieli, akcjonariuszy). Oznacza to, że są to firmy, które nie są już w stanie powstrzymać strat i prawie na pewno doprowadzi to do zamknięcia działalności. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

(Dz.U. 2015 poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *