Co stanowi podstawę opodatkowania skali podatkowej?

Jaką podstawę opodatkowania przyjmują podatnicy, którzy korzystają ze skali podatkowej?

Podatnicy, którzy korzystają ze skali podatkowej przy rozliczaniu podatku przyjmują jako podstawę opodatkowania – dochód. Oznacza to, iż jest to nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania.

Przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, natomiast koszty uzyskania przychodów z tego źródła podatnicy ustalają w rzeczywistej wysokości, zaliczając do nich koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z tej kategorii na podstawie art. 23 ustawy o pdof.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania od dochodu odlicza się:

  • straty poniesione z działalności gospodarczej w poprzednich latach podatkowych,
  • wydatki z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o pdof.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *