Zasiłek chorobowy z ZUS w deklaracji rocznej – jak to rozliczyć?

Osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w razie zajścia takiej potrzeby mają możliwość pobierania z tej instytucji zasiłków chorobowych za okres absencji w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. Podmiotem zobowiązanym do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni zwolnienia jest pracodawca, w późniejszym okresie zobowiązanie do wypłacania stosownego zasiłku spada …

Zwolnienia grupowe – jak je przeprowadzić ?

Zwolnienia grupowe dotyczą dużej ilości pracowników, pracodawca dokonuje zwolnienia pracowników, z przyczyn, które nie są związane z pracownikami. Zwolnienia grupowe najczęściej spowodowane są złą sytuacją ekonomiczna firmy. W ramach zwolnień grupowych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, ale o tym powiemy więcej w dalszej części artykułu. Definicja – zwolnienia grupowe To zwolnienia …

Zestawienie obrotów i sald – co warto wiedzieć ?

Zestawienie obrotów i sald jest jednym z zestawień wchodzących w skład ksiąg rachunkowych. Należy pamiętać, że przy ewidencji operacji gospodarczych powinna być spełniona zasada podwójnego zapisu, pozwalająca na zachowanie równowagi bilansowej. W momencie otwarcia kont, sumy stanów początkowych składników aktywów ujętych po stronie Debet są równe sumie stanów początkowych składników …

Sposoby zatrudniania pracowników – umowa o dzieło, umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Przy zatrudnianiu nowych pracowników przedsiębiorcy często zamiast tradycyjnej umowy o pracę proponują im podpisanie umowy cywilnoprawnej. Zazwyczaj jest to umowa-zlecenie, choć zdarza się też dążenie do podpisania umowy o dzieło. Trzeba mieć świadomość, że takie działania z punktu widzenia prawa pracy są niedopuszczalne. Co do zasady, z pracownikiem firma powinna …

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w prawie pracy

W sposób szczególny w tarczy 4.0 zostały opisane warunki pracy wykonywanej zdalnie. Tak więc według art. 3 ust. 3 specustawy (dodanego przez tarczę 4.0) praca zdalna wykonana może być w momencie, gdy pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne jak i lokalowe do wykonywania pracy. Oczywiście pozwalać powinien na to rodzaj …

Amortyzacja oprogramowania komputerowego w księdze podatkowej – jak to ująć?

W obowiązującym obecnie prawie podatkowym trudno jest doszukiwać się jednej uniwersalnej definicji programów komputerowych lub oprogramowania. Zgodnie z przyjętą dnia 4 lutego 1994 roku ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe uważa się za przedmioty praw autorskich. To sprawia, że z tego rodzaju oprogramowania mogą korzystać jedynie podmioty, …

Dochód wolny od podatku – co musisz wiedzieć ?

Małe firmy, w tym mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby osiągające niskie dochody z tytułu pracy zarobkowej, mogą liczyć na różne udogodnienia ze strony państwa. Jednym z nich jest tzw. kwota wolna od podatku. Wiele osób – zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną …

Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych – co trzeba wiedzieć?

Panująca obecnie pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na stan polskiej gospodarki. Aby przeciwdziałać jej niekorzystnym skutkom, polski rząd przygotował pakiet pomocy dla przedsiębiorców, w tym również dla osób samozatrudnionych. Wśród różnego rodzaju propozycji można skorzystać również z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tej pomocy mogą skorzystać osoby, które nie …

Umowa o pracę na czas określony – ważne informacje

Umowa na czas określony – co warto wiedzieć ? Umowa na czas określony należy do najpopularniejszych umów terminowych. Strony zawierają umowę o pracę na czas określony, gdy zamierzają pozostawać w stosunku pracy przez z góry określony czas. Oznaczenie czasu trwania umowy może nastąpić poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej, z której …