Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych – co trzeba wiedzieć?

Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych – co trzeba wiedzieć?

Panująca obecnie pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na stan polskiej gospodarki. Aby przeciwdziałać jej niekorzystnym skutkom, polski rząd przygotował pakiet pomocy dla przedsiębiorców, w tym również dla osób samozatrudnionych. Wśród różnego rodzaju propozycji można skorzystać również z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tej pomocy mogą skorzystać osoby, które nie zatrudniają w swojej firmie żadnych pracowników. Jest to podobna pomoc jak w przypadku bezzwrotnej pożyczki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do niej – aby móc skorzystać z takiego dofinansowania – niezbędne jest wykazanie spadku obrotów w przeciągu kilku ostatnich miesięcy na skutek panującej pandemii.

Komu przysługuje dofinansowanie części kosztów?

Z tego rozwiązania wchodzącego w skład tarczy antykryzysowej mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (pracują oni zatem sami w swojej firmie). Bardzo istotna przy tym jest również data założenia firmy. Musi ona bowiem przypadać na co najmniej rok przed wybuchnięciem pandemii oraz dniem złożenia wniosku o tę formę pomocy finansowej.

Taki wymóg związany jest z koniecznością dokonania oceny, polegającej na porównaniu dwóch dowolnych miesięcy z analogicznego okresu bieżącego i poprzedniego roku, aby zweryfikować, w jakim stopniu dochody firmy rzeczywiście uległy zmniejszeniu (np. można porównać ze sobą okres marzec-kwiecień 2019 i 2020). To, jakie wsparcie finansowe ostatecznie otrzyma osoba prowadząca firmę, zależy od procentowego spadku dochodów z działalności gospodarczej.

Suma dofinansowania

Generalnie rzecz ujmując, największą pomoc mogą otrzymać osoby, których dochody uległy drastycznemu zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (np. o 80% albo o 90%). Wysokość dofinansowania w przypadku tych osób może wynosić nawet 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w skali miesięcznej. Jeśli natomiast firmie na skutek pandemii dochody spadły o połowę w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku, przyznana pomoc wynosi 70% kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznie. Analogicznie spadek dochodów o 30% skutkuje przyznaniem dofinansowania w kwocie 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Warto mieć na uwadze, że takie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2600 zł. Dofinansowanie przyznaje się na okres maksymalnie do 3 miesięcy. Wypłaca się je każdego miesiąca. Nie ma natomiast możliwości jednorazowego pobrania tego świadczenia.

Istnieje jeszcze jeden warunek otrzymania tej formy wsparcia. Otrzymują je bowiem tylko osoby, które wcześniej, zanim wybuchła pandemia, nie zalegały z opłacaniem wszelkich obowiązkowych podatków i zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także składek na Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Pracy albo Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwestie te weryfikuje się w okresie do końca III kwartału 2019 roku.

Dofinansowanie części kosztów a pożyczka bezzwrotna

Obowiązujące przepisy prawne wskazują, że przedsiębiorca nie ma prawa ubiegać się o dofinansowanie w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały sfinansowane już z innych form tarczy antykryzysowej.

W praktyce oznacza to, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o obie formy pomocy, z tym zastrzeżeniem jednak, że pozyskane w ten sposób środki przekażą oni na inne cele związane z prowadzoną firmą. Pieniądze pochodzące z dofinansowania muszą zostać przeznaczone na pokrycie innych wydatków niż środki pozyskane z bezzwrotnej pożyczki. Można zatem na przykład przeznaczyć środki z dofinansowania na opłacenie czynszu, a środki z pożyczki na reklamę działalności albo na remont lokalu.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie formy pomocy wchodzące w skład tarczy antykryzysowej wymagają złożenia wniosku. Dotyczy to nie tylko pożyczki bezzwrotnej czy też umorzenia składek na ZUS na okres od marca do maja 2020 roku, ale także starania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Formularze wniosków dostępne są w siedzibach urzędu pracy oraz na stronie internetowej tej instytucji. Prawidłowo wypełniony wniosek można składać osobiście w urzędzie albo przez Internet. Wniosek opatrzony jest symbolem PSZ-DKDG i można go pobrać ze strony internetowej praca.gov.pl. Podpisuje się go za pomocą profilu zaufanego albo przy użyciu podpisu elektronicznego.

Czy przyznane środki trzeba zwrócić?

To, czy otrzymane środki trzeba będzie zwrócić, zależy od tego, czy przedsiębiorca utrzyma prowadzoną firmę przez okres, którego dotyczy wsparcie. Jeśli w tym czasie dojdzie do zawieszenia działalności, należy zwrócić otrzymaną pomoc bez odsetek. Wartość zwróconych środków mierzy się proporcjonalnie do czasu, gdy działalność nie była prowadzona. Przedsiębiorca przed otrzymaniem każdej raty pomocy musi złożyć oświadczenie o dalszym funkcjonowaniu firmy w tym miesiącu, którego dotyczy wypłacane na jego konto świadczenie w odpowiedniej wysokości.

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci (dostęp z dnia 06.07.2020 r.)

2. https://bezprawnik.pl/2080-i-5000-zlotych-to-nie-koniec-pieniedzy-o-ktore-moga-wnioskowac-samozatrudnieni-przedsiebiorcy-dofinansowanie-czesci-kosztow/ (dostęp z dnia 06.07.2020 r.)

3. https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-jak-uzyskac-dofinansowanie-kosztow-dzialalanosci-gospodarczej.htm (dostęp z dnia 07.07.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *