Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?

Zazwyczaj podatnicy są świadomi tego, jakie stawki VAT-u powinni zastosować dla sprzedawanego towaru czy świadczonej przez siebie usługi. Jednakże nikt nie jest nie omylny, każdy może popełnić błąd. W szczególności przy transakcjach, które wykonywane są rzadko. Gdy wyżej opisana sytuacja będzie miała miejsce – postanowieniem art. 106j ust. 1 pkt …

Korekta faktury a nota korygująca – czym się od siebie różnią i kiedy je wystawiamy

Osoba wystawiająca faktury niejednokrotnie myli się przy ich wypełnianiu. Takie błędy mogą się oczywiście zdarzyć każdemu, niemniej jednak ich pojawienie się oznacza konieczność niezwłocznego wprowadzenia korekty w błędne zapisy. Poprawie powstałych w wyniku niedbalstwa lub przeoczenia pomyłek służy wystawianie dodatkowych faktur korygujących lub not korygujących. Choć na pierwszy rzut oka …