Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Koronawirus – nowe terminy dla przedsiębiorców

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele terminów, czyli obowiązków pracodawców zostało przesuniętych w czasie, m.in. zmiany terminów dotyczące podatków, składek  ZUS, BDO, czy zatrudnienia cudzoziemców. Najważniejsze z nich przedstawimy w dzisiejszym artykule.

Zacznijmy od terminów związanych z podatkami:

Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, zmiana polega na możliwości złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku o miesiąc później bez konsekwencji karno-skarbowych, nowy termin został ustalony do 31 maja 2020 roku.

Natomiast w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników  zmiana polega na odroczeniu terminu płatności za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 roku.

W przypadku deklaracji CIT – 8  został wydłużony termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku do 31 maja 2020 roku.

Nowy plik JPK_VAT – termin wdrożenia został przesunięty na 1 lipca 2020 roku, także nowa metryca stawek VAT została przesunięta na 1 lipca 2020 roku.  

Sprawozdania Finansowe zmiana polega na wydłużeniu terminu sporządzenia sprawozdania z działalności o 3 miesiące, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu do 30 czerwca 2020.  Zostało także wydłużenie terminu na przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KAS do 31 lipca 2020 roku. Jeżeli chodzi o wydłużenie terminu złożenia sprawozdania do KRS także jest nowy termin do 15 października 2020 roku. Wydłużenie terminu przekazania do szefa KAS sprawozdania podatników CIT, niewpisanych do KRS zmiana terminu do 10 października 2020 roku.

ZUS

Składki ZUS  zwolnienie z obowiązku płatności składek należnych za marzec, kwiecień i maj dotyczy:

 – samozatrudnionych opłacających składki na własne ubezpieczenie, których przychody w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczyły 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.
mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników  (w odniesieniu do składek za przedsiębiorcę i za pracowników)

Umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu zapłaty polega na wydłużeniu terminu realizacji umowy, w której termin płatności został oznaczony od marca do maja 2020 r. 

Zatrudnienie cudzoziemców

W przypadku zatrudnienia cudzoziemców w sprawie: zezwolenie na pobyt czasowy, wizy krajowej, zezwolenia na pracę, czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nowy termin do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

BDO

Baza danych odpadowych (BDO) zmiany polegają na wydłużeniu możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zawarcie umowy o zarządzenie PPK – firmy zatrudniające 50-249 osób – został wydłużony termin do 27 października 2020 roku.  Podobnie jest w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK – firmy zatrudniające 50-249 osób z tym, że termin ten został wydłużony, aż do 10 listopada 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *