Jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

W okresie kiedy działalność gospodarcza jest zawieszona, niektóre obowiązki również mogą być zawieszone, np. te związane z księgowością firmy. Jednakże nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi i ustalenia dochodu. Nie zwalnia także z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodu. Za okres zawieszenia, co do zasady, nie musi składać deklaracji ZUS …

Rozliczenie faktury od kontrahenta spoza białej listy podatników VAT

We wrześniu 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, na podstawie których osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobligowano do opłacania rachunków w formie przelewów na konta bankowe wyszczególnione na „Białej liście podatników”. Niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe dla danego podmiotu. Mimo to dla wielu przedsiębiorców …