Co to jest wsparcie de minimis i na czym ono polega?

Pomoc de minimis jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia od różnych instytucji państwowych w związku z uzyskaniem dotacji czy zwolnieniem podatkowym (w tym też rozłożeniu jego płatności na raty, odroczeniu terminu płatności). Pomoc taka nie może przekraczać kwoty 200 tys. euro i daje zabezpieczenie spłaty ewentualnego …

Zasady przechowywania dokumentacji księgowej w KPiR

Dokumenty księgowe to bardzo ważne akty, o które trzeba dbać w szczególny sposób. Odpowiednie zasady dotyczą nie tylko reguł ich prawidłowego wypełniania, ale także wytycznych odnoszących się do ich przechowywania. Jeśli w trakcie kontroli danej firmy przez upoważnione do tego organy zostaną ujawnione różne nieprawidłowości w tym względzie, wówczas może …