Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie dotyczy przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Ta transakcja odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami (osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Bowiem nie można wystawić takiej dla osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności).

Bilans

Sporządzenie bilansu jest obowiązkowe, a bilans musi zawierać ściśle określone elementy. Prowadząc samodzielnie księgowość (lub będąc księgowym), należy posiadać pełne informacje na temat tego, jakie elementy musi zawierać bilans, na jaki dzień musi być sporządzony, jakie są zasady bilansowe i inne.