Według przepisów prawa, a dokładnie § 8 ust. 1 rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących wymienia elementy jakie muszą znaleźć się na paragonie fiskalnym. Jednym z ważniejszych elementów jest nazewnictwo.