Jak zaksięgować operacje na rachunku bieżącym w pełnej księgowości?

Co to jest konto „Konto 130 – Rachunek bieżący”? Konto „Rachunek bieżący” jest kontem aktywnym, bilansowym i służy do księgowania środków pieniężnych krajowych, jak i zagranicznych w bankach. Na koncie „Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” ewidencjonuje się operacje księgowe na podstawie dokumentów bankowych – wyciąg bankowy. Przykłady księgowań na koncie …