Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

1% podatku na rzecz organizacji pożytku  publicznego – co trzeba wiedzieć?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – co trzeba wiedzieć?

Od kilkunastu już lat w Polsce podatnicy, którzy chcieliby wesprzeć wybraną organizację charytatywną swoim finansowym wsparciem, mają ku temu doskonałą możliwość przy okazji składania zeznań rocznych dotyczących osiągniętego podatku dochodowego PIT. Wystarczy, że w tym celu przekażą 1% na rzecz wybranego przez siebie podmiotu. To bardzo wygodny, a przy tym niekosztujący podatnika sposób na udzielenie pomocy danej organizacji. Wystarczy w zeznaniu wskazać w odpowiedniej rubryce, jakiemu podmiotowi zostanie udzielone wsparcie. Obecnie wielu podatników chętnie korzysta z tej możliwości. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Podstawowe informacje o 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

1% jest jedną setną podatku dochodowego w Polsce, który każdy podatnik może przekazać na działalność wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Nie jest to bynajmniej żadna darowizna ani ulga. Możliwość tę uznaje się raczej za przejaw tzw. demokracji bezpośredniej, pozwalającej podatnikowi na rozdysponowanie części opłaconego zobowiązania fiskalnego zgodnie z własną wolą poprzez wsparcie określonej organizacji.

Co istotne, nie są to pieniądze podatnika, dlatego też nie ma możliwości „zwrócenia” ich przez fiskus na konto danej osoby czy firmy w sytuacji, gdy nie przekażą one części zobowiązania na jakikolwiek cel charytatywny. Fiskus rozdysponuje tę część kwoty według własnych upodobań i zapotrzebowania. Z punktu widzenia podatnika zatem dochodzi do przepadku danych pieniędzy.

Do jakich organizacji trafiają pieniądze z OPP?

Do przyjmowania pieniędzy z OPP uprawniona jest jedynie pewna grupa podmiotów mających status Organizacji Pożytku Publicznego nadawany przez sąd. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie jest to jedyny warunek otrzymania wspomnianego wsparcia. Należy bowiem spełnić także inne dodatkowe wymagania, przy czym dotyczy to zarówno podmiotów, które starają się o uzyskanie takiego statusu, jak i tych, które dysponują nim już od kilku lat. Te pierwsze muszą zostać zarejestrowane w KRS najpóźniej do końca listopada danego roku podatkowego, za który można otrzymać wsparcie w określonej wysokości. Od drugich natomiast oczekuje się rzetelnego wypełnienia określonych zobowiązań sprawozdawczych dotyczących zagadnień merytorycznych oraz finansowych.

W przypadku zaniedbania tego obowiązku należy liczyć się z niemożnością otrzymania wsparcia za dany rok podatkowy. Nie można również finansowo wesprzeć takich organizacji, w stosunku do których została wszczęta procedura likwidacyjna albo upadłościowa. Prowadzeniem wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania wsparcia z 1% podatku dochodowego zajmuje się Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Na zaktualizowanie wszystkich niezbędnych danych w tym zakresie wspomniany podmiot ma czas do 15 grudnia konkretnego roku podatkowego, którego będzie dotyczyć dane rozliczenie. Numery kont bankowych, na które powinny zostać przelane pieniądze, OPP muszą przekazać do urzędu skarbowego najpóźniej do końca czerwca roku następującego po roku rozliczenia podatkowego. Oczywiście, jeśli taki numer w międzyczasie nie uległ zmianie, można zrezygnować z jego podawania każdego roku.

Podmioty uprawnione do przekazywania środków na rzecz OPP

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami, do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym organizacji pożytku publicznego jako beneficjenta omawianego wsparcia uprawnione są osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego PIT, a także osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co więcej, dotyczy to również podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także tych, którzy korzystają z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Na takie wsparcie mogą zdecydować się także emeryci samodzielnie wypełniający formularz PIT-37 lub też korzystający ze specjalnego formularza PIT-OP. Takie uprawnienie dotyczy także przedsiębiorców, pod warunkiem, że są oni osobami fizycznymi.

1% podatku na rzecz OPP dotyczy jedynie rozliczeń dotyczących określonego roku podatkowego. Podatnicy podają w odpowiednich rubrykach nazwę i adres organizacji, którą chcą wesprzeć swoją pomocą. Nie dokonują oni jednak samodzielnie żadnych wpłat na poczet wybranego przez siebie podmiotu. Tym zajmuje się bowiem urząd skarbowy w odpowiednim terminie.

Na co przeznacza się pieniądze z OPP?

Pieniądze pochodzące ze wsparcia udzielanego w ramach wpłacania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne muszą być przeznaczone na odpowiednią działalność danej organizacji. Podmioty te mają bowiem obowiązek umieszczania informacji w corocznym sprawozdaniu odnośnie do celu przeznaczenia wpłaconych środków pieniężnych. Co istotne, takie sprawozdania z reguły mają jawny charakter. To oznacza, że organizacje mogą zamieszczać je np. na swoich stronach internetowych, choćby w celu przekonania podatników, że pieniądze z 1% podatku przy corocznym rozliczeniu warto przekazać właśnie danemu podmiotowi. OPP może mieć osobne konto w banku celem wpłacania na nie pieniędzy z podatku.

Źródła:

  1. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/INFORMACJA,W,SPRAWIE,ZASAD,PROMOCJI,1,PODATKU,465.html (dostęp z dnia 26.06.2022 r.)
  2. https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp (dostęp z dnia 27.06.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *