Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to, innymi słowy, dokument, w którym księgowane są operacje gospodarcze związane z przychodami lub kosztami firmy. Jest to ewidencja uproszczona i przeznaczona tylko do celów podatkowych. Aby można było prowadzić KPiR, należy dopilnować ważnych terminów jej założenia i zgłoszenia odpowiedniemu naczelnikowi Urzędu Skarbowemu.