Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często zastanawiają się, co stanie się z ich firmą w razie długotrwałej choroby. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji mogą oni skorzystać z zasiłku chorobowego pod warunkiem jednak, że przy zakładaniu działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia zgłosili chęć opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Co więcej, przysługuje im również możliwość odroczonego płacenia składek ZUS. Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień, trzeba jednak spełnić określone warunki. Warto dowiedzieć się, jak uzyskać zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy oraz co trzeba zrobić, aby zachować to prawo przez cały czas istnienia firmy. Kwestii tych dotyczy niniejszy artykuł.

Dobrowolne ubezpieczenie

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłaszania się do ubezpieczenia chorobowego. To, czy skorzystają z przysługującego im w tym względzie uprawnienia, zależy zatem wyłącznie od ich własnej woli. Jeśli zależy im na możliwości uzyskania zasiłku chorobowego w trakcie choroby i związanej z nią czasowej niezdolności do pracy, muszą zgłosić do ZUS-u chęć objęcia ich ubezpieczeniem chorobowym.

Prawo do uzyskania świadczenia nie zostaje jednak przyznane automatycznie, trzeba bowiem opłacać składkę przez minimum 90 dni bez przerwy, aby móc potem w razie potrzeby skorzystać z zasiłku, pobierając pieniądze w określonej kwocie. Trzymiesięczny okres karencji został wprowadzony w celu przeciwdziałania nadużyciom związanym z podejmowanymi często przez różne osoby próbami wyłudzenia nienależnych świadczeń w oparciu o fałszywe zaświadczenia lekarskie dokumentujące fikcyjną chorobę.

Jeśli przedsiębiorca posiadał już wcześniej tytuł do ubezpieczenia (np. z pracy na etacie bądź na umowę-zlecenie), może uniknąć wspomnianej karencji. Może on jednak liczyć na to tylko wtedy, gdy okres pomiędzy poszczególnymi ubezpieczeniami wynosi nie więcej niż 30 dni. Dopuszczalne są także przerwy spowodowane bezpłatnym urlopem, urlopem wychowawczym lub odbywaniem służby wojskowej przez osobę, która na co dzień wykonuje inną pracę niż zawodowy żołnierz.

Nieprzekraczalne terminy opłacania składek

Nawet jeśli dany przedsiębiorca zgłosił do ZUS-u chęć objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i odczekał 90-dniowy okres karencji, nie oznacza to, że w razie konieczności będzie mógł liczyć na przyznanie świadczenia. Trzeba mieć bowiem świadomość, że jednym z najważniejszych warunków przesądzających finalnie o możliwości pobrania zasiłku chorobowego jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe w każdym miesiącu jego obowiązywania. Tak naprawdę wystarczy jednokrotne spóźnienie choćby o jeden dzień, aby utracić prawo do pobierania zasiłku na kolejne trzy miesiące.

Podobnie dzieje się także wówczas, gdy składka została opłacona nie w pełnej kwocie. Wtedy także automatycznie traci się prawo do zasiłku. Co istotne, w obu przypadkach do odzyskania tego typu uprawnień należy ponownie złożyć stosowny wniosek w ZUS-ie. Nie można zatem liczyć na to, że uprawnienie do zasiłku chorobowego zostanie przedsiębiorcy zwrócone samoistnie, bez żadnej interwencji z jego strony.

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego – procedury

Zasadniczo zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nie jest skomplikowane. Wystarczy wypełnić stosowny formularz ZUS ZUA pobrany ze strony internetowej lub dostępny w siedzibie danej placówki. Następnie należy go złożyć w ZUS-ie, przekazując go osobiście lub wysyłając drogą pocztową bądź elektroniczną.

Do objęcia uprawnieniami w zakresie ewentualnego pobierania zasiłku chorobowego dochodzi automatycznie w dniu wskazanym we wniosku, pod warunkiem jednak, że jest on tożsamy bądź późniejszy od daty złożenia dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest zgłaszanie się do ubezpieczenia chorobowego wraz ze zgłoszeniami do obowiązkowych ubezpieczeń przed upływem 7 dni od momentu powstania tytułu do objęcia nimi (czyli od założenia firmy i jej formalnego wpisania do rejestrów CEIDG).

Wysokość zasiłku chorobowego

O wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców w głównej mierze decyduje wysokość średnich zadeklarowanych składek ZUS z ostatniego roku. Wyliczone w ten sposób kwoty pomniejsza się dodatkowo o 13,71%. Co więcej, na kwotę zasiłku niebagatelny wpływ ma też długość choroby i stopień jej zaawansowania. W przypadku niezdolności do pracy można liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru składek. Na pobyt w szpitalu przewidziano 70-procentową podstawę wymiaru składek.

Niekiedy dochodzi także do sytuacji, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do pobrania zasiłku w wysokości 100%. Chodzi tutaj przede wszystkim o choroby przypadające na okres ciąży, a także na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do i z pracy. Pełen zasiłek przysługuje także osobom, które muszą poddać się niezbędnym badaniom lekarskim dla dawców komórek, tkanek i narządów. Zasiłek w kwocie pomniejszonej o należny podatek wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy, także w przypadku dni od niej wolnych (czyli świąt i weekendów).

Źródła:

  1. https://zus.pox.pl/zus/zasilek-chorobowy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm (dostęp z dnia 27.05.2021 r.)
  2. https://www.zus.pl/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-e-zla-/e-zla-informacje-dla-ubezpieczonych/otrzymales-e-zla-jakie-dokumenty-powinienes-zlozyc-aby-otrzymac-zasilek-chorobowy/jestes-przedsiebiorca-i-ubiegasz-sie-o-zasilek-chorobowy (dostęp z dnia 03.06.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *