Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zawieszeniu działalności gospodarczej

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zawieszeniu działalności gospodarczej

Co do zasady, przedsiębiorca nie musi wcale prowadzić swojej działalności przez cały czas. W razie jakichkolwiek problemów z jej prowadzeniem nie ma także obowiązku jej likwidowania. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem okazuje się bowiem zawieszenie działalności gospodarczej. Ogółem rzecz ujmując, jest to tymczasowa przerwa w funkcjonowaniu firmy, w trakcie której przedsiębiorca nie może sprzedawać swoich towarów ani świadczyć żadnych usług, nie jest jednak także zobowiązany do opłacania składek ubezpieczeniowych ani zaliczek na podatek dochodowy. Warto zastanowić się nad tym, jak w praktyce wygląda procedura zawieszania działalności gospodarczej oraz jakie obowiązki w związku z tą sytuacją ciążą na pracodawcy względem pracowników. Koniecznie dowiedz się więcej na ten temat.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Pod pojęciem zawieszenia działalności gospodarczej na ogół rozumie się czasową przerwę w jej prowadzeniu. Najważniejszą korzyścią wynikającą z tego faktu jest brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne oraz podatku dochodowego – nie trzeba wpłacać ani zaliczek, ani ryczałtu, ani należności wynikających z karty podatkowej. W tym okresie przedsiębiorca jest też zwolniony z konieczności składania deklaracji ZUS oraz Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT. W trakcie zawieszenia nie można jednak normalnie prowadzić działalności ani osiągać z jej tytułu żadnych przychodów.

Formalnie działalność gospodarczą można zawiesić z różnych powodów. Może to być na przykład długotrwała choroba, problemy rodzinne, czasowe kłopoty z płynnością finansową podmiotu gospodarczego albo podjęcie pracy na etacie. Zawieszenie działalności gospodarczej może trwać tyle, ile dany przedsiębiorca potrzebuje na załatwienie wszystkich swoich spraw (nie może to być jednak okres krótszy niż 30 dni). Zawieszenia można dokonywać dowolną ilość razy. Za każdym razem obowiązują dokładnie te same procedury. Datę rozpoczęcia zawieszenia wskazuje się we wniosku do CEiDG. Może ona pokrywać się z datą złożenia wniosku lub też być wcześniejsza albo późniejsza.

Zawieszanie działalności gospodarczej jednoosobowej i spółki cywilnej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej fakt jej zawieszenia zgłasza się we wniosku do CEiDG. Stamtąd zostaje przesłana informacja do danego urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, a także do ZUS-u i Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli przedsiębiorca opłaca podatki w oparciu o kartę podatkową, można skorzystać z możliwości zmniejszenia zobowiązania w wysokości 1/30 jego wartości za każdy dzień przerwy trwającej co najmniej 10 dni. W przypadku zawieszenia trwającego dłużej niż 30 dni nie ma konieczności zgłaszania tego faktu w CEiDG celem minimalizacji należności. Jej opłacanie zostaje bowiem zawieszone na określony czas.

Nieco bardziej skomplikowane procedury obowiązują w przypadku zawieszania działalności spółki cywilnej. W tym przypadku trzeba bowiem najpierw zgłosić ten fakt do GUS-u, a konkretnie do rejestru REGON w terminie najpóźniej 7 dni od dokonania zgłoszenia. Później w tym samym terminie należy również zgłosić zawieszenie do urzędu skarbowego, wykorzystując w tym celu formularz NIP-2. Na samym końcu fakt zawieszenia prowadzenia firmy należy koniecznie potwierdzić w CEiDG. Trzeba to koniecznie zrobić po załatwieniu wszystkich wyżej wymienionych formalności. Zawieszenia spółki cywilnej mogą dokonać tylko wszyscy wspólnicy. Dlatego też na wniosku muszą znaleźć się ich podpisy. Powinni oni również zgłosić się do urzędu skarbowego, a także złożyć wniosek do CEiDG.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Ważne jest, że zawieszenia działalności można dokonać tylko wówczas, gdy w firmie nie pracują osoby zatrudniane na umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, a także w oparciu o powołanie, wybór lub mianowanie. Zanim zatem dojdzie do formalnego zawieszenia prowadzonej działalności, najpierw trzeba zadbać o rozwiązanie wszystkich wspomnianych umów. Wspomniane zobowiązanie nie dotyczy umów cywilnoprawnych.

Działalność można także zawiesić wówczas, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim albo wychowawczym, nie łącząc przy tym korzystania ze wspomnianych urlopów ze świadczeniem pracy u pracodawcy. Zwolnionych pracowników trzeba wyrejestrować ze wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń w terminie do 7 dni od daty ustania stosunku pracy. W przypadku zwolnień grupowych należy złożyć do urzędu pracy zawiadomienie o przyczynach takiego postępowania.

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności?

Po zawieszeniu działalności gospodarczej nie ma możliwości jej prowadzenia ani uzyskiwania żadnych dochodów z tego tytułu. Istnieje jednak możliwość wykonywania pewnych czynności służących zabezpieczaniu źródeł przychodu. Dotyczy to w szczególności przyjmowania należności powstałych przed zawieszeniem oraz osiągania przychodów finansowych pochodzących z okresu przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Można także zbyć środki trwałe i wyposażenie.

Źródła:

  1. https://www.zus.pl/firmy/wyrejestrowanie-platnika/firmy/zawieszenie-dzialalnosci (dostęp z dnia 28.04.2022 r.)
  2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00141 (dostęp z dnia 02.05.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *