Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Wszystko co musisz wiedzieć o JPK

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, którego obowiązek (dla wszystkich przedsiębiorców) wysyłania w formie elektronicznej wprowadziło Ministerstwo Finansów.Pewne struktury tego pliku wysyłane są tylko na żądanie organów podatkowych.

Od 1 stycznia 2018 roku nastał obowiązek generowania i wysyłania organom kontroli skarbowej pliku JPK, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców.

Jednolity Plik Kontrolny ma ułatwić pracę organom kontroli skarbowej w zakresie kontroli przestępstw podatkowych, dzięki czemu – utrudnić precedens wyłudzeń podatkowych.

Informacje zawarte w JPK dotyczą operacji przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo w danym miesiącu, pokazują czy podatnik wywiązuje się z obowiązków podatkowych.

JPK_VAT musi być wysyłany co miesiąc w formie elektronicznej, generowany z systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia rachunkowości w danej firmie. JEST OBOWIĄZKOWY!

Inne struktury pliku JPK (np. JPK_MAG) podatnicy muszą wysyłać tylko na żądanie do Ministerstwa Finansów.


Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny generowany jest w formacie xml i zawiera:

 • nagłówek identyfikujący jednostkę,
 • część merytoryczną, w której zawarte są dane dotyczące zaistniałych operacji gospodarczych,
 • a także część, w której wykazywane są sumy kontrolne umożliwiające weryfikację prawidłowości odczytu informacji.

Ponadto, Jednolity Plik Kontrolny został podzielony na 7 struktur i są to:

 • Obowiązkowy plik JPK wysyłany co miesiąc do MF:
 1. JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • oraz pozostałe struktury pliku JPK wysyłane tylko na żądanie organów podatkowych:
 1. JPK_KR – księgi rachunkowe
 2. JPK_WB – wyciąg bankowy
 3. JPK_MAG – magazyn
 4. JPK_FA – faktury VAT
 5. JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 6. JPK_EWP – ewidencja przychodów

 


Obowiązkowy JPK_VAT

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT są zobowiązani do przesyłania JPK_VAT regularnie, co miesiąc do 25 dnia miesiąca kolejnego (za miesiąc wcześniejszy).

JPK_VAT zawiera informacje dotyczące dokonanych zakupów i sprzedaży zarejestrowanych w danym miesiącu. Plik ten powinien zawierać przede wszystkim informacje dotyczące danych kontrahenta, czyli adres, imię, nazwisko (nazwę), daty wystawienia dowodu sprzedaży, bądź zakupu, a także numery poszczególnych dowodów. Należy pamiętać o tym, że obowiązek regularnego składania JPK_VAT nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma wezwanie do złożenia pozostałych struktur pliku JPK, koniecznie musi tego dokonać w terminie określonym w treści wezwania. Należy mieć na uwadze, że wzywany ma prawo do zachowania terminu, minimum 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Można również zgłosić się do Organu Podatkowego w celu przedłużenia terminu dostarczenia wymaganych informacji.


Konsekwencje wynikające z niezłożenia JPK

Z brakiem złożenia JPK w obowiązującym terminie, wiążą się konsekwencje finansowe. Organ podatkowy ma prawo nałożyć karę grzywny za niezastosowanie się do obowiązku podatkowego przez podatnika.

Jeżeli urząd uzna taką sytuację za wykroczenie, może nałożyć karę w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast jeśli dany organ uzna sytuację za przestępstwo skarbowe, może obciążyć przedsiębiorcę od 10 do 720 stawek dziennych ze stawką minimalną zależną od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Co więcej, należy pamiętać, że każe grzywny podlegają też podatnicy, którzy złożyli błędny JPK, nie podejmując się jego korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *