Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Umowa zlecenie

Każdy pracownik i pracodawca powinien poznać szczegóły dotyczące umowy zlecenia.

Umowa zlecenia –to umowa cywilno-prawna, co oznacza, iż regulowana jest ona kodeksem cywilnym.

Umowa reguluje zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innej osoby (innego podmiotu, zwanego zleceniodawcą), na warunkach określonych w umowie.

Wykonanie wyżej wymienionych czynności wiąże się z otrzymaniem za to wynagrodzenia. Oczywiście zlecenie to może być również nieodpłatne, ale musi być to zawarte w umowie. Od wynagrodzenia brutto pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe (nie są pobierane, jeśli zleceniobiorca ma status studenta) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo zleceniobiorca może na własne życzenie obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.

Na umowie muszą znaleźć się następujące elementy:

  • Określenie stron umowy – dla osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki.
  • Opis zlecenia i określenie zakresu współpracy – dokładny opis świadczenia zlecenia, obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy.
  • Termin i wynagrodzenie – czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia, wysokość i rodzaj wynagrodzenia, a także forma i termin płatności.
  • Odpowiedzialność – zapis regulujący sytuację niedopełnienia umowy, ustalenie konsekwencji takich zdarzeń.
  • Dodatkowo: zastrzeżenie, iż nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim.

Umowa zlecenia posiada wiele różnic pomiędzy umową o pracę, większość z nich jest pozytywna. Jedynym minusem może być brak prawa do emerytury (ponieważ nie jest naliczany staż pracy) oraz to, że pracodawca może w każdym momencie zakończyć z nami współpracę (oznacza to brak stabilizacji danej osoby i pewności co do swojego stanowiska w danej firmie).

Jeżeli jednak chodzi o plusy, to jest to na pewno brak obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy, zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią, umowa niekoniecznie musi być odpłatna, umowa nie musi być zawarta na piśmie, wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc, swoboda zarówno w zawieraniu, jak i rozwiązywaniu umowy, brak składek od zleceniobiorcy, który jest studentem, a także brak obowiązku odprowadzania składki chorobowej, brak ciągłego nadzoru zleceniodawcy nad zleceniobiorcą i na pewno wyższe wynagrodzenie netto oraz niższe koszty pracownika dla pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *