Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ulga abolicyjna w ograniczonej wysokości

Ulga abolicyjna w ograniczonej wysokości

Podatnicy PIT, czyli osoby fizyczne, które podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący dochody za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania, stosują zatem jedną z dwóch metod opodatkowania (w art. 27 ustawy o PDOF). Od nowego roku 2021 ulga abolitacyjna została ograniczona.

Metody

Jedną z nich jest „metoda proporcjonalnego odliczenia”, przy tej metodzie dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce. Podatnik ma prawo odliczyć od podatku należnego w naszym kraju, podatek zapłacony za granicą do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obecnym państwie. Metoda została uregulowana w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PDOF.

Drugą z metod jest metoda „wyłączenia z progresją”, jest ona korzystniejsza dla podatników. W tej metodzie dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, natomiast mają wpływ na wysokość podatku obliczanego od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, wtedy zagraniczne dochody trzeba bowiem uwzględnić przy ustalaniu stopy procentowej wg, której jest obliczany podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce (art. 27 ust. 8 ustawy w PDOF).

W celu wyrównania sytuacji podatników stosujących mniej korzystną metodę z tymi, u których rozliczenie podatku jest korzystniejsze, dla podatników stosujących metodę proporcjonalnego odliczenia została przewidziana ulga abolicyjna. Polega ona na tym, że od podatku obliczonego wg skali, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, oblicza się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem „metody proporcjonalnego odliczenia”, a kwotą podatku obliczonego wg „metody wyłączenia z progresją” (por. art. 27g ustawy o PDOF).

Ograniczenie ulgi

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu od początku roku 2021 ulga abolitacyjna zostanie ograniczona. Ograniczenie tej ulgi nie będzie mogło bowiem przekroczyć wysokości kwoty 1360 zł – jest to kwota zmniejszająca podatek, stosowana w rocznym obliczeniu podatku, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł.

Ograniczona ulga abolitacyjna nie będzie miała zastosowania do dochodów osiąganych poza terytorium Polski ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) z umów o pracę, umów zlecenia, czy o dzieło, a także umów o zarządzanie przedsiębiorstwem kontraktów menadżerskich, bądź umów o podobnym charakterze, jeśli dochody te będą osiągane z tytułu pracy, czy usług wykonywanych poza terytorium lądowym Państw. W uproszczeniu mówiąc uprawnionymi do ulgi w pełnej wysokości (na obecnych zasadach) będą marynarze. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 28 października 2020 roku.

Źródła:

  1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/4715775,Ulga-abolicyjna-z-limitem-odliczenia-od-2021-r.html (dostęp z dnia 22.04.2021 r.)
  2. https://www.gov.pl/web/finanse/terminy-stosowania-limitu-odliczenia-z-tytulu-ulgi-abolicyjnej (dostęp z dnia 21.04.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *