Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Tańszy prąd dla przedsiębiorców – wymagania oraz terminy

Tańszy prąd dla przedsiębiorców – wymagania oraz terminy

20 października 2022 Sejm przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen prądu oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

2 listopada ustawa została podpisana przez prezydenta. Ceny prądu w 2023 dla wszystkich firm mikro, małych i średnich będą zamrożone. Taka sama taryfa będzie dotyczyć też takich jednostek jak podmioty użyteczności publicznej, placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe. Autopoprawka do projektu dodała do listy uprawnionych także producentów rolnych, którzy są mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami oraz obiekty sportowe szkolące m. in. członków kadry narodowej.

Warto dopełnić formalności do 30 listopada 2022 r.

Wszyscy zainteresowani powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu (Oświadczenie odbiorcy uprawnionego) o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada, maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wszystkie podmioty uprawnione składają oświadczenia na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Warunkiem obniżenia rachunków za prąd dlawspomnianych przedsiębiorców jest złożenie do 30 listopada 2022 r. oświadczenia.

Cena maksymalna będzie stosowana od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii.

Oświadczenie o zamrożeniu cen – jak wypełnić?

Aby wypełnić oświadczenie potrzebujemy:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy),
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną ( suma tych danych musi wynieść 100%).

Pewne wątpliwości może wzbudzać sposób i dane jakimi należy uzupełnić formularz. Część 1-3 zawiera dane identyfikacyjne i kontaktowe firmy. Część 4 to tabela do uzupełnienia, gdzie w pierwszej kolumnie wpisujemy numer punktu, lub punktów poboru, tzw. PPE, które można np. znaleźć na ostatniej fakturze otrzymanej od dostawcy energii. W kolejnej kolumnie, wpisujemy „kategorię odbiorcy uprawnionego”, wybierając jedną z cyfr 1, 2, 3, 4, (ich opis znajduje się poniżej tabeli w 5 części).

Kolejna kolumna to data zawarcia umowy. Kolumna czwarta budzi najwięcej wątpliwości ze względu na mało precyzyjny opis, gdyż nie zawiera informacji za jaki okres ma być podane szacunkowe zużycie prądu. Właściwym okresem będzie rok kalendarzowy 2023, w oknie tym wpisujemy więc szacunkowe prognozowane przez nas zużycie w roku następnym. Aby oszacować roczne zużycie można posłużyć się informacją o zużyciu energii za ostatnie 12 miesięcy zawartą na fakturze.

W kolejnym polu wpisujemy część energii elektrycznej objętej ceną maksymalną (% zużywanej energii w działalności, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Przykładowo gdy zakład piekarniczy zużywa całą energię wyłącznie do działalności, to w tym polu wpisujemy 100 % a w kolejnym polu 0%.

Część piata wymaga zaznaczenia odpowiedniej kategorii i złożenia podpisu.

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299. Oświadczenie można złożyć przez internet korzystają z jednego z poniższych podpisów:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • podpis zaufany albo,
 • podpis osobisty.

Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia to nie obowiązek. Oświadczenie nie jest też wnioskiem. Nie jest to rodzaj podania, które dostawcy energii jak np. Tauron, Enea czy PGE rozpatrują. Jest to dla nich informacja o:

 1. spełnianiu warunków ustawowych dla tańszego prądu,
 2. licznikach prądu, na których np. Tauron, Enea lub PGE mają zastosować jego gwarantowane ceny.

Informacja ta jest jedynie niezbędna dostawcom energii aby wiedzieli u kogo i jakie zastosować stawki za prąd.

Źródła:

1. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf (dostęp z dnia 15.11.2022).

2. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2022.307.0002243,ustawa-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku.html (dostęp z dnia 15.11.2022).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *