Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Składki ZUS od przychodu – jak jest to liczone od stycznia 2019 roku

W polskiej gospodarce małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią bardzo istotną funkcję, w znaczący sposób przyczyniając się do napędzenia koniunktury gospodarczej. Mając to na uwadze, polski rząd przygotował szereg zmian mających na celu ułatwienie Polakom prowadzenia własnej firmy.

Całokształt tych zmian znany jest pod ogólną nazwą Konstytucji biznesu. Najwięcej emocji budzi wprowadzenie kolejnej bardzo istotnej z punktu widzenia przedsiębiorców ulgi odnoszącej się do uzależnienia wysokości składek ZUS od przychodu.

Warto zatem zapoznać się z różnymi wprowadzonymi w tym czasie innowacjami w obowiązującym prawie.

Ogólne zmiany już od stycznia 2019 roku

Ulga w opłacaniu składek ZUS dotyczy przede wszystkim niewielkich przedsiębiorców, którzy w ciągu roku uzyskują relatywnie niskie przychody. Przepisy te zostały uchwalone w połowie 2018 roku, a weszły one w życie wraz z początkiem 2019 roku.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby ewentualnie skorzystać z nowych uprawnień i spełniają określone ku temu warunki, nie mają jednak zbyt wiele czasu, aby zgłosić swoją chęć obliczania składek ZUS-owskich na nowych zasadach.

Termin złożenia odpowiedniego wniosku upłynął 8 stycznia, natomiast ci, którzy nie złożyli w tym czasie deklaracji, w tym roku nie mogą liczyć na preferencyjne składki. Odnosi się to również do przedsiębiorców, którzy są zatrudnieni w innych firmach, w związku z czym ciąży na nich obowiązek opłacania jedynie składki zdrowotnej. Jeśli po upływie umowy o pracę myślą oni o opłacaniu składek ZUS uzależnionych od przychodu, musieli złożyć stosowną deklarację ZUS ZZA, przerejestrowując się na kod 0590 lub 05 92.

Natomiast przedsiębiorcom, którzy w ciągu roku zakończą opłacanie obniżonych składek ZUS, udostępniono możliwość przejścia na składki liczone od przychodu w terminie 7 dni liczonych od momentu zakończenia opłacania składek preferencyjnych. Zasadniczo jest to jedyny przypadek możliwości ubiegania się o opłacanie składek od przychodu w ciągu trwającego już roku.

Limit składek ZUS w 2019 roku – ile wynosi?

Długo zastanawiano się nad tym, jaki limit osiągniętego przychodu przyjąć, aby można było dopuścić przedsiębiorcę do skorzystania z nowych uprawnień. W końcu ustalono wspomniany limit na poziom trzydziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego dla poprzedniego roku.

W praktyce pozwoliło to na objęcie nowymi uregulowaniami prawnymi tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód do 63 tys. zł. Kwota ta stanowi wynik pomnożenia płacy minimalnej wynoszącej w 2018 roku 2100 zł przez 30. Trzeba jednak mieć świadomość, że wspomniany limit przychodu ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w zależności od liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

A zatem jeśli przedsiębiorca otworzył firmę w ciągu 2018 roku, a nie na jego początku, musi zdawać sobie sprawę z tego, że w jego przypadku standardowo obowiązujący limit zostanie najpierw podzielony przez liczbę dni w roku, a następnie pomnożony przez liczbę dni, w których prowadził działalność gospodarczą.

Poznaj metodę obliczania wysokości składek

Wysokość składek przekazywanych do ZUS każdy przedsiębiorca powinien obliczyć samodzielnie. Trzeba w tym celu obliczyć dwie najważniejsze wartości.

Pierwszą z nich jest przeciętny miesięczny przychód, który stanowi iloraz rocznego przychodu wynikającego z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym oraz liczby dni kalendarzowych, w których prowadzono działalność gospodarczą pomnożony przez 30.

Druga wartość to natomiast współczynnik na dany rok kalendarzowy, który oblicza się, dzieląc prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na konkretny rok kalendarzowy przez minimalne wynagrodzenie w styczniu tego roku kalendarzowego, a następnie mnożąc uzyskany wynik przez 0,24. Obie uzyskane wartości mierzy się później przez siebie, otrzymując w ten sposób podstawę składek ZUS.

Limit czasowy – ile wynosi?

Okres możliwości opłacania składek od przychodu wynosi 36 miesięcy w przeciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W praktyce oznacza to, że składki od przychodu przedsiębiorca będzie mógł opłacać przez trzy lata bez przerwy. Następnie przez dwa kolejne lata będzie musiał opłacać zwykłe składki ZUS.

Po upływie 24 miesięcy będzie mógł znowu wrócić do opłacania składek od przychodu, jeśli oczywiście jego dochody wciąż będą na tyle niskie.

Kiedy nie można obliczać składek ZUS od przychodu?

Warto wspomnieć jeszcze o innych warunkach dla przedsiębiorców pragnących skorzystać z tego rozwiązania. Przede wszystkim składki ZUS od przychodu można obliczać tylko dla składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy.

Rozwiązanie to nie dotyczy natomiast składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacanych dalej w tym samym trybie.

Nowe zasady nie dotyczą także przedsiębiorców, którzy opłacali w poprzednim roku kalendarzowym podatki w formie karty podatkowej, a także byli zwolnieni z opłacania podatku VAT. Składki od przychodu nie przysługują także osobom opłacającym preferencyjne składki ZUS w pierwszych dwóch latach swej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *