Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ryczałt czy podatek liniowy? Wybieramy formę opodatkowania dla programisty

Ryczałt czy podatek liniowy? Wybieramy formę opodatkowania dla programisty

W styczniu 2021 roku weszły w życie zmiany w zasadach rozliczania się z podatków w oparciu o ryczałt ewidencjonowany. Ta forma opodatkowania różni się koniecznością opłacania podatku od przychodów, a nie od dochodów, tak jak ma to miejsce w przypadku skali albo podatku liniowego. Z punktu widzenia podatników oznacza to brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz konieczność prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych i przechowywania dowodów zakupów. Osoby wykonujące zawód programisty mogą wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę opodatkowania. Warto dowiedzieć się, która opcja – podatek liniowy czy ryczałt – będzie dla nich bardziej korzystną opcją.

Stawki procentowe

W świetle wprowadzonych zmian programiści mają możliwość wyboru jednej z form opodatkowania, czyli 19-procentowego podatku liniowego albo ryczałtu, który od 2021 roku wynosi nie 17% ale 15%. Wspomniana stawka dotyczy usług związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, oprogramowaniem, a także produkcją i serwisowaniem sprzętu komputerowego. Programiści mogą samodzielnie wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, biorąc pod uwagę różne czynniki, przede wszystkim faktyczną opłacalność danej formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany – korzyści z wyboru

Wybór formy opodatkowania powinien być podyktowany przede wszystkim jej opłacalnością w konkretnym przypadku. Trzeba mieć świadomość, że ryczałt płaci się od przychodu, nie można zatem odliczyć kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zatem zarobki informatyka w przeciągu jednego miesiąca oscylują na poziomie 10 tys. zł miesięcznie przy wydatkach 1500 zł, to podatek przy ryczałcie wyniesie 1500 zł, natomiast przy podatku liniowym 1615 zł.

Osoby wybierające ryczałt jako formę rozliczania się z fiskusem cenią sobie nie tylko mniejsze obciążenia podatkowe z nim związane, ale także uproszczoną księgowość. Niezależnie od wysokości miesięcznych zarobków można ją prowadzić samodzielnie, bez konieczności angażowania w ten proces wykwalifikowanego księgowego lub biura rachunkowego. Ryczałtowcy mogą też efektywnie uniknąć sporów z urzędami skarbowymi w zakresie źle rozliczonych kosztów uzyskania przychodu. Tych bowiem nie uwzględnia się przy dokonywaniu rozliczeń.

Rozliczenie na zasadach ogólnych – także bardzo korzystne, ale ryzykowne

Przy podatku liniowym oraz rozliczeniach na zasadach ogólnych programiści mają możliwość skorzystania z udostępnionej im ulgi IP Box, dzięki której wysokość ich podatku będzie wynosić jedynie 5 procent. Większość przedsiębiorców uważa to rozwiązanie za bardzo korzystne. Niestety, trzeba mieć jednak świadomość z pewnego niebezpieczeństwa związanego z jego praktykowaniem. Nie ma znaczenia, czy podatnik uzyskał kiedykolwiek pozytywną interpretację swojego prawa do korzystania z tej ulgi, czy też nie.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że organy podatkowe w trakcie kontroli zakwestionują prawo danego przedsiębiorcy do ulgi. Jest to związane z notorycznie powtarzającymi się błędami formalnymi i merytorycznymi we wnioskach, które stanowią podstawę do zakwestionowania praw podatników do IP Box ze względu na niezgodność przedstawionych w formularzu informacji ze stanem faktycznym.

Ulgi w rozliczeniu z IP Box

Warto mieć świadomość, że IP Box jest 5-procentową stawką od dochodów odprowadzanych od praw własności intelektualnej, którą może być np. autorskie prawo do oprogramowania komputerowego albo patent. Z ulgi zazwyczaj korzysta się w rozliczeniu rocznym. Nie dotyczy to jednak zbywania praw własności intelektualnej, które wykorzystuje się do przeciwdziałania Covid-19.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób wykonujących zawód programisty

Zgodnie z wprowadzonymi od stycznia 2021 roku zmianami można obniżyć dotychczasową stawkę opodatkowania dla programistów z 17% do 15% od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzone zmiany obejmują świadczenie usług z zakresu doradztwa i instalowania oprogramowania, a także z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. Obecnie z ryczałtu może skorzystać także więcej podatników, niż miało to miejsce dotychczas.

W świetle nowego ustawodawstwa limit przychodów uprawniających do korzystania z ryczałtu został zwiększony z 250 tys. euro do 2 mln euro. To oznacza, że podatnik ma prawo do skorzystania z tego rozwiązania, jeśli w przeciągu roku nie doszło do przekroczenia wysokości 2 mln euro, pochodzących z działalności prowadzonej samodzielnie. Jeśli natomiast działalność programisty jest prowadzona w formie spółki, suma przychodów wszystkich wspólników nie może przekroczyć wspomnianej kwoty. Trzeba też pamiętać o tym, że przy ryczałcie w dalszym ciągu nie ma możliwości korzystania z ulgi IP Box, tak jak w przypadku skali podatkowej albo podatku liniowego.

Przy ryczałcie nie można też rozliczać się z fiskusem wspólnie z małżonkiem ani odliczać ulgi prorodzinnej (jedynym wyjątkiem od tej zasady jest osiąganie dochodów pochodzących z innych źródeł niż działalność programistyczna).

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *