Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Rozliczanie faktur zawierających błędny NIP nabywcy

Rozliczanie faktur zawierających błędny NIP nabywcy

Elementy jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ustawy o VAT.

Jednymi z elementów jakie zostały wymienione, to imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy i numery NIP. Błędy jakie pojawiają się na wystawionych dokumentach, dotyczyć mają właśnie numeru NIP nabywcy.

Dokumentem, którym możemy wyeliminować powstały błąd jest faktura korygująca lub nota korygująca. Pierwszy z dokumentów dotyczy sprzedawcy towaru lub usługi a drugi nabywcy.

Korekta faktury

Wystawca faktury po stwierdzeniu błędnego zapisu, wystawia fakturę korygującą zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Błąd może dotyczyć zarówno podstawy opodatkowania, kwoty podatku, jak też jakiejkolwiek pozycji faktury, w której mieści się także nieprawidłowy numer NIP. Na mocy tego przepisu NIP nabywcy na fakturze poprawia sprzedawca wystawiając fakturę korygującą.

Zdarza się, że podatnicy w celu skorygowania danych nabywcy, wystawiają fakturę korygującą „ do zera” a następnie „nową „fakturę” z prawidłowymi danymi. Organy podatkowe nie akceptują takiego sposobu korygowania .

Fakturę korygująca „do zera” wystawia się w przypadku nie wykonania dostawy lub wykonania usługi.

Nota korygująca

W tym samym przypadku możliwość skorygowania błędnego zapisu ma również nabywca poprzez wystawienie noty korygującej. Ma ona jednak zastosowanie w ograniczonych przypadkach. Możliwość wystawiania not korygujących przez nabywcę dotyczy jedynie błędów dotyczących danych nabywcy, a dokładnie błędów w imieniu i nazwisku, nazwie, adresie, numerze identyfikacyjnym lub oznaczeniu towaru czy usługi. Trzeba również pamiętać, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Brak informacji o akceptacji noty korygującej a prawo do odliczeń

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych. Z drugiej strony podstawą do odliczenia podatku naliczonego są faktury dokumentujące zakup, zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach.

W tej konkretnej sytuacji , jeśli faktury zawierają błędny NIP nabywcy i jednocześnie dokumentują faktyczne zdarzenie gospodarcze na jego rzecz, to nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury. Nota korygująca jest jedynie dokumentem, który służy do poprawy błędów tzw. mniejszej wagi, a te z kolei nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.

Źródła:

1. https://www.podatki.biz/artykuly/korekta-nip-na-fakturze_55_45022.htm ( dostęp z dnia 03.11.2022)

2. https://www.gofin.pl/podatki/17,1,62,282429,faktura-bez-nip-nabywcy-prawo-do-odliczenia-vat.html ( dostęp z dnia 03.11.2022)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *