Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak naliczyć i zaksięgować składki preferencyjne ZUS?

Poniżej przedstawiamy przykład zaksięgowania wpłaty przez przedsiębiorcę (np. 01.10.2016r.) na rachunek bankowy w kwocie 10.000 zł,

W naszym analizowanym przypadku – przedsiębiorca otworzył działalność 1 października 2016r. i będzie świadczył usługi prawne. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT oraz korzysta z zasad ogólnych opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zarówno rozliczenie PIT i VAT odbywa się w okresach kwartalnych.

Poniżej znajduje się plan kont zastosowany w poniższym zadaniu.

Konto Nazwa
131 Rozliczenia wyciągu bankowego
201 Rozliczenia należności od odbiorców
202 Rozliczenia zobowiązań wobec dostawców
220 Rozliczenia podatku VAT do zapłaty albo zwrotu
221 Księgowanie podatku VAT naliczonego
223 Księgowanie podatku VAT należnego
230 Księgowanie składek ZUS do zapłaty
241 Rozliczenia z właścicielem (przedsiębiorca)
402 Konto kosztów wykazujących usługi obce
405 Konto kosztów wykazujących naliczone składki ZUS
490 Konto przeksięgowania kosztów na konto 701 (koszt własny sprzedaży)
700 Należne przychody ze sprzedaży usług
701 Koszt własny sprzedaży (suma kosztów)
860 Rozliczenie wyniku finansowego
 
KONTA POZABILANSOWE NIE MAJĄCE WPŁYWU NA BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (POMOCNICZE)
901 Konto wykazuję koszty niepodatkowe (niezapłacone składki ZUS)
905 Konto techniczne do konta 901

 

Zdarzenia w październiku 2016r.

  • przedsiębiorca naliczył i zaksięgował składki preferencyjne ZUS za październik 2016r.

———————————————————

  1. Ujmujemy operacje gospodarcze za październik 2016r. w dziennikach ksiąg rachunkowych  w programie Systim

Operacja nr 4

rodzaj dziennika data operacji
data wystawienia
numer dokumentu dane kontrahenta
PK 31.10.2016r.

31.10.2016r.

01/2016 X
opis operacji kwota księgowania
Wn Ma
1) księgujemy naliczone składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy,

2) księgujemy naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

176,33 zł

288,95 zł

405

241

230

230

  • Ukazanie księgowania w programie  Systim:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *