Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Progi podatkowe w 2021 roku

Progi podatkowe w 2021 roku

W 2021 roku zostały wprowadzone istotne zmiany w skali podatkowej PIT. m.in. doszło do obniżenia progu podatkowego z 18% do 17% dla dochodów, których łączna wysokość w skali roku nie przekracza limitu 85 528 zł. Ponadto obecnie obowiązują wyższe pracownicze koszty uzyskania przychodu jak również zerowa stawka PIT dla podatników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. W tym czasie pojawił się także tzw. trzeci próg podatkowy, czyli daniny solidarnościowe dla najbogatszych podatników. Większość tych zmian będzie obowiązywała również w 2021 roku. Warto zatem dokładnie je omówić, aby poznać reguły ich stosowania.

Wysokość progów podatkowych

Wysokość progów podatkowych została określona w obowiązującej obecnie ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami podatek dochodowy w większości przypadków pobiera się od podstawy jego obliczenia, biorąc pod uwagę kwotę limitu wysokości rocznych przychodów wynoszącą 85 528 zł. Przy mniejszych dochodach podatek oblicza się według 17- procentowej stawki opodatkowania. Natomiast osoby osiągające wyższe dochody obliczają podatek dodając do kwoty 14 539,76 zł 32% z nadwyżki nad kwotą 85 528 zł.

Kwoty zmniejszające podatek

W obu przypadkach od uzyskanego wyniku odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek. Odlicza się ją w zeznaniu podatkowym albo rocznym obliczeniu podatku. W zależności od sytuacji może ona prezentować się następująco:

  • 1360 zł – jeśli podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8000 zł;
  • 1360 zł pomniejszone o sumę obliczoną według wzoru 834,88 x (podstawa obliczenia podatku-8000)/5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wahającej się pomiędzy 8000 zł a 13 000 zł;
  • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku w wysokości od 13 000 zł do 85 528 zł;
  • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem 525,12x(podstawa obliczenia podatku-85528)/41472 – dla podstawy obliczenia podatku mieszczącej się w przedziale od 85528 zł do 127000 zł.

Obliczając zaliczki na podatek dochodowy, trzeba pamiętać o tym, że kwota zmniejszająca podatek w przypadku osób, których dochód nie przekroczy górnej granicy pierwszego progu podatkowego, wynosi 525,12 zł w skali rocznej. Jeśli wspomniany limit zostanie przekroczony, wówczas w ogóle nie dochodzi do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy.

Trzeci próg podatkowy

Daniny solidarnościowe mają obowiązek zapłacić osoby, które uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT według zasad określonych w odpowiednich artykułach ustawy o PIT. Dotyczy to kolejno:

  • art. 27 ust. 1, 9 i 9a – odnosi się do dochodów z pracy, emerytury, kontaktów menadżerskich, od których podatek oblicza się w zeznaniu PIT36 lub PIT37 albo PIT40A za wyjątkiem dochodów, wobec których stosuje się metodę wyłączenia z progresją zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania;
  • art. 30 b – tyczy się dochodów z zysków kapitałowych, od których oblicza się należny podatek z godnie z 19-procentową stawką w zeznaniu PIT-38;
  • art, 30 c – dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z wybranych działów produkcji rolnej (podatek obliczany zgodnie ze stawką 19% w zeznaniu PIT-36L);
  • art 30f – odnosi się do dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych, których stawkę opodatkowania 129% uwzględnia się w zeznaniu PIT-CFC.

Trzeba zapłacić wspomnianą daninę, jeśli łączna kwota wspomnianych dochodów po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające przekracza kwotę 1 000 000 zł. Stawka takiej daniny jest równa 4% podstawy jej obliczania.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

Różne mogą być koszty uzyskania przychodów w zależności od sytuacji podatnika. Jeśli uzyskuje on dochód wyłącznie z jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wówczas taki koszt wynosi 250 zł miesięcznie, a w skali roku nie więcej niż 3000 zł. Jeśli podatnik uzyskuje dochody z większej ilości źródeł, wtedy łącznie nie mogą one przekroczyć kwoty 4500 zł za cały rok podatkowy. Jeśli miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w innej miejscowości niż jego zakład pracy i z tego tytułu nie pobiera on specjalnego dodatku za rozłąkę, w takim przypadku koszty uzyskania przychodów opiewają na kwotę 300 zł miesięcznie i 3600 zł rocznie. W sytuacji, gdy uzyskuje dochody z różnych źródeł, w tym pracy poza swoim miejscem zamieszkania, wtedy koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 5400 zł w skali rocznej.

Zerowa stawka PIT dla osób młodych

Jeśli młode osoby do ukończenia 26. roku życia uzyskują dochody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego albo spółdzielczego stosunku pracy nieprzekraczające kwoty 85528 zł, wówczas mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku VAT. Trzeba łącznie spełnić warunki wieku, rodzaju przychodów, limitu ulgi oraz czasu uzyskania przychodów.

Zwolnienie to można wykorzystać, jeśli w dniu uzyskania przychodów próg 26 lat nie został przekroczony. Innymi słowy, młodzi mogą korzystać z tej ulgi aż do momentu ukończenia 26. roku życia. Trzeba przy tym stosować ogólne przepisy prawa podatkowego, obowiązujące w danym czasie.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/pit/4669888,Progi-podatkowe-w-2021-r.html (dostęp z dnia 29.12.2020 r.)

2. https://www.pitax.pl/wiedza/poradnik-rozliczenia/progi-podatkowe/ (dostęp z dnia 29.12.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *