Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Podatek od plastiku w 2021 roku

Podatek od plastiku w 2021 roku

Jakiś czas temu Rada Europejska za zgodą wszystkich państw wchodzących w jej skład podjęła decyzję o wprowadzeniu w życie tzw. Podatek Tax, czyli podatku od plastiku. Nowe regulacje prawne w tym względzie obowiązują od stycznia 2021 roku. Warto dowiedzieć się, czym w swej zasadniczej istocie jest Podatek Tax oraz jakie są zasady jego pobierania. Osobną kwestią wartą rozważenia jest też koszt, który przypada na każde państwo członkowskie zobowiązane do jego opłacania. Trzeba mieć bowiem świadomość, że podatek ten wzbudza różne kontrowersje i pomimo jednomyślności w decyzji odnośnie jego wdrożenia wciąż budzi wiele wątpliwości u niektórych podmiotów.

Podatek od plastiku – definicja

Za podatek od plastiku należy uważać wprowadzone przez Unię Europejską w 2021 roku zobowiązanie prawne, w ramach którego należy regularnie opłacać podatek od plastikowych opakowań, których nie można poddać recyklingowi. Stawkę tego zobligowania ustanowiono na 0,8 euro za każdy kilogram tego typu odpadów. Największą opłatą z tego tytułu obciążone są te państwa, które niezbyt efektywnie radzą sobie z recyklingiem plastiku.

Zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu sprzyja ograniczeniu wysokości daniny pochodzącej z nowego podatku. W Polsce do utylizowania plastiku najczęściej używa się spalarni. Jest to skuteczny, ale niestety mało ekologiczny sposób na pozbycie się tego typu odpadów. Tymczasem w świetle nowych regulacji prawnych w opakowaniach i produktach z tworzyw sztucznych wymagane jest stosowanie tzw. recyklatów. W tym fakcie upatruje się szansy na odejście od szkodliwych tendencji na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań.

Pozytywne strony wprowadzenia nowego podatku

Recykling tworzyw sztucznych to bardzo ważne zadanie, które stoi przed unijnymi społeczeństwami. Perspektywy na najbliższe lata zakładają większe zaangażowanie państw w ochronę środowiska naturalnego, a recykling tworzyw sztucznych jest jednym z najważniejszych przejawów takiego zaangażowania. Wśród najważniejszych zalet wspomnianego rozwiązania wymienia się zwiększenie efektywności działań recyklingowych, jeśli chodzi o plastik.

Za wprowadzaniem nowych regulacji przemawiają też względy czysto ekonomiczne. Wprowadzenie tego rodzaju podatku w dłuższej perspektywie czasowej powinno doprowadzić również do zwiększenia opłacalności finansowej utylizowania plastiku. W takiej sytuacji rośnie także świadomość ekologiczna firm oraz ich poczucie odpowiedzialności za czystość środowiska naturalnego. Podatek od plastiku ma za zadanie przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorców i konsumentów na problem walających się wszędzie plastikowych opakowań, których rozkładanie się w naturze trwa wiele tysięcy lat.

Negatywne strony nowych regulacji prawnych

Niestety, podatek od plastiku – jak każde tego typu rozwiązanie – obarczony jest również pewnymi wadami. Na ten fakt zwracają uwagę przede wszystkim producenci towarów wykonanych z tworzyw sztucznych (czyli m.in. opakowań). Szacuje się, że sam podatek może stanowić nawet kilkadziesiąt procent ostatecznej ceny towaru z plastiku.

W praktyce oznacza to znaczący wzrost cen tego rodzaju produktów. Finalnie, podatek ten zapłacą konsumenci przy zakupie określonego towaru, płacąc za niego odpowiednio więcej. W efekcie oznacza to wzrost kosztów produkcji oraz zwiększenie cen detalicznych i hurtowych. Ponadto wskazuje się też na brak praktycznych regulacji odnośnie tworzyw wykonanych z plastiku połączonego z papierem.

W świetle powyższego już od stycznia 2021 roku konsumenci muszą być przygotowani na wzrost cen różnych towarów. Co więcej, niepokojący jest również brak jakichkolwiek jasnych i jednoznacznych wytycznych ze strony rządu odnośnie nowego zobowiązania.

W praktyce zatem opłacaniu nowej należności obywatelom towarzyszy poczucie niepewności. Większość polskich przedsiębiorców stoi na stanowisku, że Polska obecnie nie jest gotowa na wdrożenie tego rozwiązania. Do czasu wprowadzenia innowacyjnego systemu recyklingu odpadów plastikowych zmuszona jest wpłacać do unijnego budżetu bardzo wysoką kwotę, która oscyluje na jednym z najwyższych poziomów w skali całej Europy.

Faktyczne zobowiązania Polski

Szacuje się, że w Polsce poziom recyklingu odpadów plastikowych wynosi około 30 procent. To oznacza konieczność płacenia 430 mln euro instytucjom unijnym w każdym roku. Faktycznie Polska będzie piątym co do wielkości płatnikiem tego podatku w całej Unii Europejskiej.

Katalog produktów pochodzących z recyklingu

Recyklerzy opracowują katalog produktów z tworzyw sztucznych, które powinny zostać poddane recyklingowi. Zastosowanie surowców wtórnych ma finalnie przyczynić się do zmniejszenia kosztów produkcji. W aktualizowanym na bieżąco katalogu znajdują się m.in. folie budowlane, worki na śmieci, worki na nawozy, worki na węgiel, beczki, rury osłonowe oraz szczotki do zamiatania. Wskazuje się, że wspomniane produkty mogą być poddane recyklingowi nawet w stu procentach. To samo dotyczy zresztą również wielu innych produktów, które także można z powodzeniem poddać recyklingowi.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5182764,Podatek-od-plastiku-od-2021-r-Ile-wynosi-i-kto-placi.html (dostęp z dnia 18.03.2021 r.)

2. https://www.pit.pl/aktualnosci/podatek-od-plastiku-od-1-stycznia-2021-r-1000015 (dostęp z dnia 13.03.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *