Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Pakiet zmian w VAT od 2021 roku

Pakiet zmian w VAT od 2021 roku

Polski system prawny na nadchodzący wielkimi krokami 2021 roku przewiduje szereg zmian odnoszących się do kwestii zasad opłacania podatku VAT oraz obowiązujących przy nim konstrukcji. Dotyczy to także zakresu stosowania JPK_VAT. Większość nowych rozwiązań zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami ma wejść w życie już od początku stycznia 2021 roku. Są jednak również takie nowelizacje, które zaczną obowiązywać w późniejszym czasie. Dotyczy to np. zmian w zakresie Tax Free. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT powinni dogłębnie zaznajomić się z nowymi regulacjami. Tylko w ten sposób bowiem uchronią się oni przed popełnieniem różnego rodzaju pomyłek i płynących z nich negatywnych konsekwencji. Warto dowiedzieć się w szczególności, jakich obszarów będą dotyczyć nowe przepisy prawne.

Doprecyzowanie przepisów JPK_VAT

Jeśli pojawią się błędy i nieścisłości w formularzach JPK_VAT, wówczas swoje zastosowanie znajdują przepisy Działu IV Ordynacja Podatkowa odnośnie kar pieniężnych, które zostały przewidziane w ustawie o VAT. To sprawia, że istnieje możliwość stosowania przez urząd skarbowy jednolitej procedury nakładania sankcji za niewywiązywanie się przez podatnika z pewnych zobowiązań, które są odpowiednio dokumentowane za pomocą formularza JPK_VAT.

Poprawianie faktur

Po wprowadzeniu nowelizacji od początku 2021 roku nie trzeba będzie już stosować się do dotychczas obowiązujących przepisów odnoszących się do zasad korygowania faktur. W tym czasie zostanie bowiem wprowadzona uproszczona procedura, w ramach której od podatnika nikt już nie będzie wymagał dysponowania świadectwem odbioru faktury korygującej. Już w momencie wystawienia wspomnianej faktury będzie on mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i należnego VAT, zwłaszcza jeśli doszło do potwierdzonej na piśmie obustronnej umowy uzgadniającej zakres i czas wykonania transakcji na ogólnie przyjętych zasadach.

Na podstawie wspomnianego uzgodnienia nabywca musi skorygować wysokość naliczonego uprzednio podatku. Jeśli na skutek korekty podstawa opodatkowania zwiększy się, w takim przypadku można dokonać korekty w rozliczeniu za okres zaistnienia przyczyny, która doprowadziła do powstania zmiany podstawy opodatkowania. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie już musiał pozyskiwać ani przechowywać potwierdzenia odbioru faktur korygujących, zwłaszcza jeśli wynika z nich możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o konkretną kwotę.

Przywileje dla eksporterów

W wyniku wprowadzonych zmian dojdzie do wydłużenia terminu na wywóz towarów objętych 0-procentowym podatkiem VAT Termin ten przedłużono z dwóch na sześć miesięcy. W świetle obecnie obowiązujących przepisów jeśli podatnik otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy, a do wywozu towaru nie dojdzie w przeciągu dwóch miesięcy, wówczas trzeba wykazać zaliczkę w deklaracji VAT wstecz ze stawką podatku VAT aktualnie obowiązującą w Polsce.

Wiążące Informacje Stawkowe

W wyniku wprowadzonych zmian rozszerzono ochronę dla towarów i usług identyfikowanych w opodatkowaniu VAT według PKWiU. Aktualnie WIS-y wygasają wówczas, gdy dojdzie do zmiany przepisów VAT. Pop wejściu w życie SLIM VAT są one ważne przez trzy lata. Po wejściu w życie nowelizacji z 2021 roku wspomniany termin 3 lat zostanie naliczony do aktualnie obowiązujących.

Od teraz będzie można również uzyskać WIS dla towarów, które są klasyfikowane zgodnie z zasadami PKWiU. Jeśli w sprawie podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe lub zostanie ona rozstrzygnięta w decyzji, lub postanowieniu organu podatkowego, wówczas WIS nie będzie wydawany. Obecnie termin ważności WIS będzie upływał po 5 latach.

Wspólne kursy walut

Dzięki wprowadzonej nowelizacji podatnik będzie mógł sam wybrać sposób przeliczania kursu walut według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy przed uzyskaniem przychodu (czyli tak jak przy przeliczeniu przychodu w podatku dochodowym). Datą sprzedaży może być dzień wystawienia faktury lub dostarczenia towaru albo wyświadczenia usługi. Może to być także termin uregulowania należności.

Korzyści dla przedsiębiorców przy odliczaniu podatku VAT

Od 2021 roku termin do odliczenia naliczanych na bieżąco stawek podatku VAT zostanie wydłużony do czterech okresów rozliczeniowych (obecnie były to maksymalnie 3 okresy rozliczeniowe). Ponadto będzie można też odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących korzystanie z usług noclegowych, jeśli zostały one nabyte w celu ich odsprzedania. Limit sumy na prezenty o niewielkiej wartości został zwiększony z 10 do 20 zł.

TAX FREE – zwroty dla podróżnych

W wyniku zmian wprowadzonych w TAX FREE zostanie wprowadzony obowiązek stosowania kas online dla sprzedawców, którzy biorą udział w procesie zwrotu podatku osobom podróżującym. Od lipca 2021 roku będzie można wcześniej zarejestrować podatników VAT na Platformie Usług elektronicznych Służby Celnej.

Od 2022 roku natomiast system będzie już w pełni rozliczany elektronicznie. Od sprzedawców wymagane będzie wystawienie elektronicznego dokumentu TAX FREE oraz jego przesłanie do systemu teleinformatycznego.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/4716545,Pakiet-zmian-w-VAT-od-2021-r-Co-czeka-podatnikow.html (dostęp z dnia 28.12.2020 r.)

2. https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/vat-2021/ (dostęp z dnia 29.12.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *