Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Od października 2020 nowe obowiązki JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od października 2020 nowe obowiązki JPK dla mikroprzedsiębiorców

Jakiś czas temu przyjęto regulacje o wdrożeniu nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla mikroprzedsiębiorców. Początkowo planowani ich wprowadzenie w życie od 1 lipca 2020 roku, jednak ze względu na panujący stan pandemii choroby COVID-19 postanowiono o przesunięciu terminu wprowadzenia nowych przepisów o trzy miesiące. Warto pamiętać o tym, że nowy JPK planowani wprowadzić dla dużych firm i korporacji już od kwietnia 2020 roku, jednak ostatecznie ujednolicono te regulacje i zrównano dużych przedsiębiorców pod tym względem z mikro-, małymi i średnimi firmami. Zanim nowe regulacje zostaną ostatecznie wdrożone, warto się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się, co zmieniło się w przepisach oraz z jakimi korzyściami dla podatników wiążą się nowe zapisy w prawie.

Korzyści dla przedsiębiorców

Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji prawnych zostaną znacznie uproszczone procedury przesyłania dokumentacji opracowywanej przez przedsiębiorstwa. Od tej pory nie trzeba już będzie – tak jak to miało miejsce dotychczas wysyłać odrębnie Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT i deklaracji VAT-7 albo VAT-7K. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat zostaną zawarte w jednym pliku.

Wysyłając nową wersję pliku JPK_VAT, spełnia się za jednym razem dwa zobowiązania, którymi do tej pory byli obciążeni przedsiębiorcy. W ten sposób można efektywnie oszczędzić czas i pieniądze osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki zintegrowaniu w jeden dokument wspomnianych deklaracji zostanie całkowicie wyeliminowane ryzyko przesyłania zdublowanych informacji. Dzięki temu można także zminimalizować ilość błędów oraz nieścisłości pojawiających się często w obu deklaracjach.

Co konkretnie się zmienia?

Nowe rozwiązania prawne polegają na tym, że dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostały włączone do jednego dokumentu JPK_VAT w nowej, odpowiednio poszerzonej wersji. Od tej pory nie trzeba będzie zatem obsługiwać dwóch odrębnych plików w postaci deklaracji oraz ewidencji VAT. Dla podatników VAT oznacza to zmniejszenie kosztów obsługi sprawozdań oraz czasochłonność ich wypełniania. Podstawą prawną do wprowadzenia nowych regulacji stało się Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U 2019, poz. 1888). W oparciu o ten dokument sporządzono schematyczny wzór nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Każdy podatnik może swobodnie pobrać ten dokument ze strony internetowej Portalu Podatkowego.

Terminy

Pierwotnie planowano stopniowe obejmowanie nowymi regulacjami poszczególnych podmiotów gospodarczych ze względu na ich wielkość. I tak zgodnie z pierwszymi ustaleniami w przypadku dużych firm i korporacji nowe regulacje miały zacząć obowiązywać w kwietniu, a w przypadku mniejszych działalności w lipcu 2020 roku. Ostatecznie jednak ze względu na panującą epidemię SARS-COV-2 i jej wpływ na gospodarkę zdecydowano się na ujednolicenie tych terminów i wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych od października 2020 roku, niezależnie od wielkości prowadzonej przez przedsiębiorcę firmy.

Praktyczne zastosowanie nowego JPK_VAT w 2020 roku

Nowy JPK_VAT zawiera dwie części – deklaracyjną i ewidencyjną. Dzięki temu może efektywnie zastąpić dokonywane dotychczas rozliczenia VAT na oddzielnych deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K. W pliku nie uwzględniono natomiast innych deklaracji, czyli VAT-8, VAT-10, VAT-12, VAT-14 oraz VAT-9M. Te nadal będą składane w tej samej formie co dotychczas. W nowej strukturze pliku wzięto pod uwagę takie informacje jak: dane o zrealizowanych transakcjach kupna i sprzedaży, pozycje z obecnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz dodatkowe dane niezbędne do właściwej analizy prawidłowości dokonanego rozliczenia.

Jak przygotować i wysłać JPK_VAT?

Przedsiębiorca będzie opracowywał i wysyłał tylko jeden plik, w którym są zawarte część deklaracyjna i ewidencyjna. Dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 25 miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Jeśli w danym miesiącu 25 dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, wypełniają deklarację JPK_VAT7M, a ci, którzy rozliczają się kwartalnie – wypełniają i składają w US druk JPK_VAT7K. Dokument można podpisać za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących. Jeśli formularz został wypełniony poprawnie, można liczyć na przesłanie przez urząd skarbowy urzędowego poświadczenia odbioru.

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, przez pierwsze dwa miesiące wypełniają tylko część ewidencyjną za ten okres. Natomiast po zakończeniu kwartału mogą wypełnić pozostałą część formularza (czyli dane ewidencyjne za trzeci miesiąc oraz część deklaracyjną za cały kwartał). Dzięki przesyłaniu jednego pliku rozliczenie następuje szybko i sprawnie i zmniejsza się też czasochłonność procedur.

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/jpk-vat/4592500,Nowy-JPK-VAT-z-deklaracja-dopiero-od-1-pazdziernika-2020-r.html (dostęp z dnia 20.07.2020 r.)

2. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1484741,nowy-jpk-vat-termin-2020.html (dostęp z dnia 24.07.2020 r.)

3. https://www.pit.pl/aktualnosci/nowy-jpk-vat-dopiero-od-1-pazdziernika-986661 (dostęp z dnia 27.07.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *