Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Numer REGON – do czego służy?

Numer REGON – do czego służy?

Każdy przedsiębiorca w Polsce ma nadane specjalne oznaczenie, dzięki któremu możliwa jest szybka identyfikacja danego podmiotu gospodarczego w różnych systemach. Dzięki tym oznaczeniom można szybko wyszukać dany podmiot w określonych bazach rządowych. Do identyfikacji większości podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne służy numer NIP. Oprócz tego, w tym samym celu można także wykorzystać numer REGON, za pomocą którego można łatwo odnaleźć daną jednoosobową działalność gospodarczą, jak również stowarzyszenie, fundację, spółkę prawa handlowego itp.

Rejestr REGON – co to jest?

Teoretycznie numer REGON dla większości osób stanowi przede wszystkim relikt dawnych czasów. Skrót ten bowiem oznacza Rejestr Gospodarki Narodowej, który istniał w czasach PRL-u. Trzeba mieć jednak świadomość, że numer REGON obecnie także pełni ogromną rolę w obrocie gospodarczym, o czym świadczy ogromne zainteresowanie tego rodzaju rejestrem choćby takich instytucji, jak Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorstwa dysponujące numerem REGON są uwzględnione w bazie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Mianem tym określa się wykaz różnorodnych firm i przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. W skład numeru REGON wchodzi dziewięć cyfr. Dwie pierwsze oznaczają kod danego terytorium, sześć następnych oznacza numery seryjne, a ostatni numer jest cyfrą kontrolną. Zasadniczo REGON przez samych przedsiębiorców jest rzadko używany, ma on jednak ogromne znaczenie dla celów statystycznych. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta ulegnie zmianie w najbliższym czasie, dlatego też można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że w tej kwestii w najbliższym czasie nic się nie zmieni.

Obowiązkowość numeru REGON

Numer REGON jest automatycznie przyznawany każdemu przedsiębiorcy, który zarejestrował swój podmiot gospodarczy w CEIDG. Czasem sami przedsiębiorcy starają się również o jego nadanie. Taki numer przyznawany jest albo przez Główny Urząd Statystyczny, albo przez jeden z 16 wojewódzkich oddziałów właściwych dla siedziby prowadzenia danego biznesu.

REGON przyznawany jest jednorazowo, a właściciel danej firmy nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Numer REGON jest przyznawany automatycznie przedsiębiorcom przy zakładaniu działalności gospodarczej, dlatego też większość przedsiębiorców nim dysponuje. Niegdyś należało go obowiązkowo zawierać na dokumentach księgowych, później jednak porzucono tę praktykę. Często można go jednak spotkać na pieczątkach firmowych. Korzysta się z niego również wówczas, gdy zachodzi konieczność rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

Składanie wniosku o nadanie REGON w praktyce

REGON otrzymuje się automatycznie wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację podmiotu gospodarczego. Przy zakładaniu jednoosobowej firmy wystarczy złożyć stosowny dokument we właściwym urzędzie gminy lub miasta (można to zrobić drogą elektroniczna za pomocą profilu zaufanego). Założoną firmę wpisuje się do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca otrzymuje REGON w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. Przy rejestracji spółek prawa handlowego rejestracja odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestr jest na bieżąco aktualizowany

REGON w samym obrocie gospodarczym nie odgrywa większej roli. Mimo to jak do tej pory jeszcze żaden rząd nie zdecydował się na jego zlikwidowanie. Trzeba mieć bowiem świadomość, że baza numerów REGON to jedna z najrzetelniej prowadzonych baz danych o podmiotach gospodarczych. Chętnie korzystają z niej zarówno sam Główny Urząd Statystyczny, jak i przedsiębiorcy zainteresowani działalnością danego podmiotu gospodarczego. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany, nie trzeba zatem obawiać się, że przedstawia on niepełne bądź też nieaktualne dane na temat konkretnego przedsiębiorstwa.

Podmioty niezobowiązane do rejestracji w systemie REGON

Zasadniczo nie każdy podmiot gospodarczy musi rejestrować się w obowiązujących rejestrach CEIDG czy KRS. W praktyce oznacza to, że nie każda instytucja publiczna dysponuje numerem REGON. Jeśli jednak dany podmiot chce uzyskać taki numer, należy w tym celu złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do GUS-u. Wykorzystuje się do tego formularz RG-OP, z którego mogą korzystać osoby prawne, jednostki nie posiadające osoby prawnej, a także lokalne jednostki z wyłączeniem szkół i przedszkoli. Takie pisma zwykle składają wspólnicy spółki cywilnej, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz spółki kapitałowe.

Dostępność danych REGON

Informacje kryjące się pod numerem REGON są ogólnie dostępne dla wszystkich. Znajdują się one w określonych bazach prowadzonych przez GUS. Co do zasady, żaden przedsiębiorca, któremu raz przyznano numer REGON, nie może wnioskować o jego likwidację. Może jednak postarać się o poprawę bądź uzupełnienie określonych informacji. Dzięki rejestrowi przedsiębiorca zyskuje wiarygodność w oczach swoich klientów oraz partnerów biznesowych.

Źródła:

1. https://direct.money.pl/artykuly/porady/regon-czym-jest-numer-regon-i-jak-mozna-go-uzyskac (dostęp z dnia 06.09.2022).

2. https://www.gowork.pl/poradnik/prawo-pracy/czym-jest-regon/ (dostęp z dnia 08.09.2022).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *