Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak wyliczyć składkę zdrowotną u przedsiębiorcy na ryczałcie?

Jak wyliczyć składkę zdrowotną u przedsiębiorcy na ryczałcie?

Wprowadzony od początku 2022 roku Polski Ład w znaczący sposób zrewolucjonizował rodzimy system podatkowy. Wielu przedsiębiorców – niezależnie od przyjętych wcześniej form opodatkowania – nie wie do końca, w jaki sposób należy obliczać składki ubezpieczeniowe. Dotyczy to w szczególności składki zdrowotnej, w odniesieniu do której wprowadzono szereg zmian, jak choćby obliczanie jej nie od ogólnego minimalnego wynagrodzenia, ale od indywidualnych dochodów danego przedsiębiorcy. Z ustaleniem właściwej wysokości tej składki ogromne problemy mogą mieć zwłaszcza właściciele firm rozliczających się z fiskusem na podstawie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób obecnie oblicza się składki zdrowotne dla ryczałtowców. Koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Składki zdrowotne przed wprowadzeniem nowelizacji

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu każda osoba ma możliwość nieodpłatnego korzystania z podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej na określonych zasadach. Obowiązkiem opłacania składek zdrowotnych objęty jest właściwie każdy przedsiębiorca (z wyjątkiem osób prowadzących tzw. działalność niezarejestrowaną, która z zasady nie podlega żadnemu ubezpieczeniu). Do końca 2021 roku za podstawę składki zdrowotnej uznawano 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – od tego naliczano 9% składki. Zasady te obowiązywały jeszcze w styczniu zarówno liniowców, jak i osoby rozliczające się według skali podatkowej. Zgodnie ze starymi zasadami wspomniana składka wynosiła 492,12 zł. Od lutego jednak wspomniana składka jest już obliczana w inny sposób – każdy przedsiębiorca płaci inną kwotę w zależności od osiągniętych w danym miesiącu dochodów. Ryczałtowcy oraz osoby korzystające z karty podatkowej musiały natomiast zastosować nowe zasady już w deklaracji za styczeń.

Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku

Zgodnie z początkowymi założeniami składka zdrowotna miała pozostać na tym samym poziomie dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak w toku prowadzonych prac postanowiono o jej zróżnicowaniu dla właścicieli firm w zależności od osiągniętych przez nich w danym miesiącu zysków. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych płacą składkę w wysokości 9% miesięcznego dochodu. Liniowcy natomiast mają możliwość opłacania 4,9% od swojego dochodu.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego można mówić o 9% składki liczonej od podstawy wynagrodzenia. Co istotne, obecnie nie ma już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Od nowego roku obowiązuje nowy termin rozliczeń płatników, będących osobami fizycznymi. Nie jest to już 10, ale 20 dzień każdego miesiąca. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za styczeń należy zatem opłacić do 20 lutego. W przypadku osób prawnych termin spłaty zobowiązań pozostał natomiast taki sam (15 dzień miesiąca).

Składka zdrowotna przy ryczałcie

Zgodnie z opublikowanymi w trzeciej dekadzie stycznia przez Główny Urząd Statystyczny danymi przeciętne wynagrodzenie w Polsce w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 6221,04 zł. Na tej podstawie można obliczyć podstawę wymiaru składki, od którego oblicza się kwotę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto mieć świadomość, że w tym przypadku składka zdrowotna zależy od wysokości osiągniętego przychodu. Obecnie liczy się ją w trzech progach, które pozostają w ścisłej zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mają składkę zdrowotną liczoną od podstawy na poziomie 9%. Sama podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi natomiast 60%, 100% albo 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli firma w ciągu roku osiągnęła przychody na poziomie maksymalnie 60 tys. złotych miesięczną podstawę składki stanowi 60% wynagrodzenia, czyli 9% od 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Taka składka wynosi 335,94 zł. Jeśli roczne przychody firmy mieszczą się w przedziale 60 tys. do 300 tys. zł, w takiej sytuacji stosuje się podstawę wymiaru 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9% od 100% wspomnianej kwoty. Po obliczeniu daje to wynik 559,89 zł. Jeśli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym osiąga roczne przychody na poziomie powyżej 300 tys. zł podstawą składki jest 180% przeciętnego wynagrodzenia, 9% tej kwoty to równowartość 1007,81 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Warto mieć świadomość, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2022 rok wzrosła aż o 13% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2021 roku łączna wartość wszystkich składek wynosiła 1457,49 zł. Do znacznego wzrostu składek ubezpieczeniowych przyczyniło się przede wszystkim podniesienie składki zdrowotnej i znacząca zmiana sposobu jej obliczania. W przypadku ryczałtowców łączne miesięczne składki na ZUS mogą wynosić od 1547,22 zł do 2219,09 zł. To oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost wysokości opłacanych składek od 6 do nawet 52%.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że ryczałt ewidencjonowany to korzystna forma rozliczeń podatkowych przede wszystkim dla mniej zarabiających przedsiębiorców.

Źródła:

  1. https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/5402632,Ryczalt-2022-wysokosc-skladki-zdrowotnej.html (dostęp z dnia 01.03.2022 r.)
  2. https://www.money.pl/podatki/skladka-zdrowotna-przy-ryczalcie-ile-wynosi-od-roku-6730596605848256a.html (03.03.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *