Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Prowadzenie własnego biznesu często wymaga kreatywnego podejścia do różnych tematów. Najbardziej innowacyjne wynalazki, które mogą spowodować rewolucję w realizacji określonych działań, warto zabezpieczyć patentem. Dzięki temu możesz zyskać pewność, że z wynalezionego przez siebie pomysłu będziesz mógł korzystać sam przynajmniej przez jakiś czas, a za jego ewentualne udostępnienie innym podmiotom będziesz mógł pobierać opłaty w określonej wysokości. Patentowanie wynalazków jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie pomysłu przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez nieupoważnione do tego osoby lub firmy. Warto dowiedzieć się, jakie są procedury uzyskiwania patentów na wynalazki oraz kiedy warto je wdrożyć, aby cała procedura okazała się opłacalna dla wynalazcy.

Na co uzyskuje się patent?

Proces udzielania patentów obwarowany jest pewnymi zasadami. Nie ma tutaj znaczenia dziedzina techniki, do której odnosi się dany wynalazek, niemniej jednak istotne jest spełnienie przez niego pewnych kryteriów. Przede wszystkim wymaga się, aby wynaleziona rzecz była nowa, dysponowała poziomem wynalazczym oraz mogła być stosowana w działalności przemysłowej. O tym, że dany wynalazek rzeczywiście jest nowy, świadczy przede wszystkim fakt, że nie zalicza się on do dotychczasowego stanu techniki.

Z kolei o poziomie wynalazczym można mówić tylko wtedy, gdy dany wynalazek nie wynika w logiczny i oczywisty sposób ze znajomości wiedzy technicznej w jej aktualnym stanie. Natomiast do przemysłowego stosowania nadaje się przedmiot lub inny obiekt, który umożliwia wytworzenie pewnych wyrobów lub pozwala na pewne działania usprawniające procesy produkcyjne albo pracę w rolnictwie. Wynalazki w swym zasadniczym kształcie odnoszą się zazwyczaj do wytworów materialnych ukształtowanych albo nieukształtowanych przestrzennie, które można wykorzystywać do wytwarzania nowych przedmiotów albo modyfikowania ich dotychczasowego działania.

Czego nie można uznać za wynalazek?

Istnieje pewna grupa obiektów, co do których można z całą pewnością i bez cienia wątpliwości stwierdzić, że nie są one wynalazkami. Zalicza się do nich przede wszystkim teorie i odkrycia naukowe wraz z metodami matematycznymi, a także gry oraz plany i reguły odnoszące się do działalności gospodarczej albo umysłowej.

Ponadto wynalazkiem nie są również programy do maszyn cyfrowych oraz wytwory, które mają charakter jedynie estetyczny przy żadnej lub jedynie minimalnej wartości użytkowej. Tak samo jeśli w przypadku danych wytworów można naukowo udowodnić, że nie można ich wykorzystać w celach przemysłowych lub też taka możność nie może zostać wykazana w oparciu o rzetelnie przeprowadzone empiryczne doświadczenia, dany obiekt nie zostanie zaliczony do kategorii wynalazków. Podobnie dzieje się również z tymi przedmiotami, w stosunku do których przeprowadzono takie doświadczenia i wykazano, że ich rezultat jest odmienny od pierwotnie zakładanego przez twórcę.

Zgłaszanie wynalazku w Urzędzie Patentowym – pierwszy krok

Wniosek o przyznanie patentu można złożyć różnymi drogami. Czyni się to albo osobiście, albo przez pełnomocnika. Niektórzy decydują się również na przesłanie stosownych dokumentów faksem albo tradycyjną pocztą. Można też wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Za datę dokonania zgłoszenia uznaje się dzień, w którym wpłynęło ono do urzędu. Przy przesłaniu dokumentów faksem trzeba pamiętać o nadesłaniu ich oryginałów w terminie do 30 dni od momentu złożenia zgłoszenia w urzędzie. Za zgłoszenie trzeba wnieść opłatę w wysokości 500 zł lub 550 zł w zależności od trybu jego przesłania.

Należy zadbać o to, aby zgłoszenie zawierało komplet wymaganych dokumentów. Należy zatem obowiązkowo dołączyć do niego: podanie wraz z oznaczeniem zgłaszającego podmiotu, przedmiotu zgłoszenia oraz z wnioskiem o udzielenie patentu; opis wynalazku z wyróżniającymi go cechami; zastrzeżenia patentowe; skrót opisu cech przedmiotu oraz ewentualnie jego rysunki, jeśli są one niezbędne do zrozumienia istoty wynalazku. Niekiedy warto postarać się o dowód pierwszeństwa, zwłaszcza jeśli kilka niezależnych od siebie podmiotów stara się o patent na dany wynalazek.

Dalsze działania

W dalszej kolejności urząd sprawdza zgłoszenie pod kątem kompletności dokumentów oraz wniesienia wszystkich niezbędnych opłat. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków wzywa się dany podmiot do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. W przeciwnym wypadku postępowanie o przyznanie patentu zostanie umorzone.

Później do wynalazcy dociera sprawozdanie ze stanu techniki. Urząd ma 9 miesięcy czasu na jego przygotowanie. Następnie zgłoszenie trafia do Biuletynu Urzędu Patentowego. Od tej pory inne podmioty mogą zapoznać się z opisem technicznym wynalazku oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Dalej dochodzi do sprawdzenia zdolności patentowej wynalazku oraz jednolitości zgłoszenia. Po dokładnym przeanalizowaniu każdej sprawy urząd podejmuje decyzję czy przyznać patent, czy też odmówić takiego przyznania. Postępowanie w danej sprawie niekiedy może zostać również umorzone.

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

1. https://znakitowarowe-blog.pl/jak-uzyskac-patent-procedura-patentowania/ (dostęp z dnia 18.08.2020 r.)

2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-zarejestrowac-patent-wzor-przemyslowy/proc_597-patent-na-wynalazek (dostęp z dnia 20.08.2020 r.)

3. https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-informacje-podstawowe/czym-jest-patent-na-wynalazek-i-prawo-ochronne-na-wzor-uzytkowy (dostęp z dnia 23.08.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *