Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak rozliczyć zagraniczną fakturę z Niemiec za usługę hotelową lub gastronomiczną na której naliczono VAT

Jak rozliczyć zagraniczną fakturę z Niemiec za usługę hotelową lub gastronomiczną na której naliczono VAT

Wyjazd służbowy poza terytorium RP wiąże się często z dokonaniem zamówienia zakwaterowania ale i wyżywienia w kraju miejsca docelowego.

Zagraniczny hotel albo restauracja wystawia wówczas faktury (rachunki) z doliczonym podatkiem VAT według kraju siedziby hotelu czy restauracji. Dlaczego tak się dzieje?

W jaki sposób polski przedsiębiorca winien rozliczyć dane nabycie? Czy to import usług? Co z informacją podsumowującą VAT-UE? Na te i wiele innych wątpliwości odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Import usług dokonany przez polskiego podatnika VAT

Import usług w podatku VAT to nic innego jak nabycie usługi przez polskiego podatnika VAT od kontrahenta (firmy) posiadającej siedzibę, stałe miejsce sprzedaży lub miejsce zamieszkania w kraju lub krajach UE innym niż Polska.

W przypadku rozliczania importu usług w podatku VAT niezbędne jest ustalenie:

 1. statusu VAT polskiego podatnika,
 2. statusu VAT unijnego przedsiębiorcy,
 3. miejsca świadczenia usługi w oparciu o ustawę o VAT.

W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia dla celów opodatkowania VAT na podstawie ustawy o VAT?

Import usług w podatku VAT

Polscy podatnicy wyjeżdżający w podróż służbową często zastanawiają się dlaczego restauracja albo hotel z innego niż Polska kraju UE wystawiają faktury z doliczonym podatkiem VAT według tamtejszej stawki.

Przecież niektóre inne usługi jaki zamawiali od kontrahentów zagranicznych były udokumentowane fakturą bez podatku VAT a zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT był polski podatnik.

Zasadniczo w przypadku kiedy polski podatnik VAT nabywa usługi od kontrahenta zagranicznego (firmy zagranicznej) zastosowanie ma art. 28b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT).

Przepis ten określa, iż miejscem świadczenia dla celów opodatkowania VAT w sytuacji świadczenia usług na rzecz podatnika VAT jest miejsce, w którym usługobiorca a więc nabywca usługi:

 1. posiada siedzibę działalności gospodarczej, albo
 2. gdy sprzedawca świadczy usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy usług (miejsce to znajduje się gdzie indziej niż siedziba) – miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy usług, albo
 3. gdy nabywca usług będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – miejscem świadczenia usług (opodatkowania VAT) jest miejsce zamieszkania nabywcy usług lub zwykłe miejsce pobytu.
UWAGA: W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele prywatne podatnika lub jego pracowników (także byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia) – miejscem świadczenia – opodatkowania VAT danej usługi jest siedziba sprzedawcy usługi (albo stałego miejsca prowadzenia działalności albo miejsca zamieszkania).

Z powyższego uregulowania wynika, iż polski podatnik VAT – nabywca usługi kupując usługę od unijnego kontrahenta zagranicznego (będącego podatnikiem VAT) ma obowiązek opodatkować zakup usługi a zatem rozliczyć podatek VAT w ewidencji VAT JPK_V7 jako import usług od:

 1. podmiotu będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy o VAT (większość sprzedawców unijnych),
 2. podmiotu nie będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej zgodnie z art. 28b ustawy o VAT (część sprzedawców unijnych).

Sprzedawca usługi nie dolicza podatku VAT w momencie gdy wystawia fakturę polskiemu podatnikowi.

W tym miejscu należy podkreślić, że od podstawowej zasady rozliczania podatku VAT istnieją wyjątki.

Zagraniczne usługi hotelowe, gastronomiczne w podatku VAT

Zagraniczne hotele i restauracje wystawią faktury (rachunki) z doliczonym podatkiem VAT a przecież do rozliczenia podatku VAT od zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego zobowiązany jest nabywca usługi.

Czy powinni wobec tego wystawiać faktury z adnotacją „nie podlega” albo odwrotne obciążenie – podatek VAT rozlicza nabywca usługi (polski podatnik VAT)? Otóż nie.

Usługi hotelowe podlegają szczegółowym regulacjom w zakresie miejsca świadczenia usług.

Na mocy art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Zatem miejscem opodatkowania usługi noclegowej (usługi zakwaterowania) jest miejsce położenia hotelu – kraj położenia hotelu.

Przykład 1

Polski podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą udał się w podróż służbową do Francji. W Paryżu skorzystał z jednego z tamtejszych hoteli i zamówił 4 noclegi. Hotel wystawił mu fakturę z doliczonym podatkiem VAT na sumę 850 EUR brutto według stawki francuskiej.

W jaki sposób względem podatku VAT polski podatnik powinien rozliczyć daną fakturę?

Otrzymaną fakturę za usługi hotelowe w kwocie brutto 850 EUR przedsiębiorca nie będzie rozliczał jako import usług w ewidencji VAT JPK_V7. Mało tego – w ogóle nie będzie jej ujmował w ewidencji VAT JPK_V7 ani tym bardziej w informacji podsumowującej VAT-UE.

Dzieje się tak dlatego, że miejscem opodatkowania VAT usługi hotelowej jest miejsce położenia hotelu a więc Paryż we Francji. Sprzedawca usług hotelowych samodzielnie rozliczył podatek VAT wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem VAT według stawki francuskiej.

UWAGA: Polski podatnik VAT, który kupuje poza usługą hotelową i gastronomiczną i wyjątkach określonych w art. od 28d do 28n – inne usługi wówczas ma obowiązek rozpoznać w ewidencji VAT import usług.

Jeżeli natomiast mowa o usługach gastronomicznych świadczonych przez zagraniczne restauracje i hotele za granicą to zastosowanie tu znajdzie art. 28i ustawy o VAT.

Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.

Tak więc miejscem opodatkowania usługi gastronomicznej, cateringowej jest miejsce (kraj UE) w którym ta usługa jest realizowana.

UWAGA: Jeżeli usługi restauracyjne i cateringowe są wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium UE – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

Przykład 2

Polski podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą udał się w podróż służbową do Berlina do Niemiec. Na miejscu udał się w pierwszej kolejności do restauracji aby zjeść obiad. Restauracja wystawiła mu fakturę z doliczonym podatkiem VAT na sumę 50 EUR brutto według stawki niemieckiej.

W jaki sposób względem podatku VAT polski podatnik powinien rozliczyć daną fakturę?

Otrzymaną fakturę za usługi gastronomiczne w kwocie brutto 50 EUR przedsiębiorca nie będzie rozliczał jako import usług w ewidencji VAT JPK_V7. Nie będzie także w ogóle jej ujmował w ewidencji VAT JPK_V7 ani tym bardziej w informacji podsumowującej VAT-UE.

Miejscem opodatkowania dla celów VAT usługi gastronomicznej będzie faktyczne miejsce wykonywania tej usługi a więc restauracja w Berlinie w Niemczech. Sprzedawca usług gastronomicznych samodzielnie rozliczył podatek VAT wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem VAT według stawki niemieckiej a więc prawidłowo.

Co z kosztami od nabycia za granicą usług hotelowych i gastronomicznych?

Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 zwanej dalej ustawą o PDOF) koszty uzyskania przychodów to wydatki które:

 1. muszą być przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej a więc logicznie powiązane z rodzajem działalności gospodarczej,
 2. mają służyć zabezpieczeniu osiąganiu przychodów teraźniejszych ale i przyszłych,
 3. nie mogą znajdować się w katalogu kosztów ustawowo wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów – art. 23 ustawy o PDOF.
UWAGA: Koszty uzyskania przychodów będą więc stanowić wszelkie wydatki jakie poniesienie przedsiębiorca powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca w każdym przypadku jest w stanie sensownie uzasadnić konieczność ich poniesienia.

Usługi hotelowe jak i usługi gastronomiczne nabyte poza Polską będą mogły stanowić koszty firmowe w PKPiR. Jednakże musi wystąpić związek przyczynowo – skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą a zatem wydatki te muszą być przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej i być z nią powiązane.

Wydatek ten polski podatnik umie w kolumnie 13 PKPiR w kwocie brutto z faktury w miesiącu w którym faktura zakupu została wystawiona.

UWAGA: Przeliczenia zagranicznej faktury za hotel lub gastronomię polski podatnik dokona po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Jeżeli miesiąc ten został rozliczony to może jeszcze przedsiębiorca ją ująć najdalej do końca danego roku podatkowego, w którym ta faktura została wystawiona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *