Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak obliczyć składkę zdrowotną u podatnika stosującego ryczałt?

Jak obliczyć składkę zdrowotną u podatnika stosującego ryczałt?

1. Roczny przychód

Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca zależy od osiągniętego przychodu. Dlatego też pierwszy krok polega na ustaleniu przychodu od początku roku do miesiąca (włącznie), za który płatnik oblicza składkę zdrowotną. Następnie pomniejszamy ten przychód o zapłacone od początku roku składki ZUS ubezpieczenia społecznego (opłacanego za siebie) do miesiąca (włącznie), za który płatnik oblicza składkę zdrowotną.

Przykład:

W przypadku obliczania składki zdrowotnej za miesiąc kwiecień podczas obliczania przychodu bierzemy pod uwagę wszystkie miesiące od początku roku włącznie z miesiącem kwietniem.

Ustalenie przychodu pozwoli wyliczyć podstawę składki zdrowotnej.

2. Podstawa naliczenia składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy przedstawia się następująco:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Następnie aby poznać ostateczną wartość składki zdrowotnej, musi być nam znana wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem GUS, wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiąca podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, wyniosła 6221,04 zł.

Przykład obliczeń:

 • dla przychodu do 60 tys: 60% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04 zł x 60% = 3732,62 zł);
 • dla przychodu do 300 tys:100% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04 zł);
 • dla przychodu powyżej 300 tys:180% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04 zł x 180% = 11197,87 zł);

3. Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9% od podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli:

 • dla przychodu do 60 tys: 335,94 zł (3732,62 zł x 9%)
 • dla przychodu do 300 tys: 559,89 zł (6221,04 zł x 9%)
 • dla przychodu powyżej 300 tys: 1007,81 zł (11197,87 zł x 9%)

Podsumowując dla firm o przychodach rocznych do 60 000 złotych miesięczna podstawa składki wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 335,94 złote.

Dla firm o przychodach mieszczących się w przedziale od 60 000 do 300 000 złotych podstawa składki wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 559,89 złotych.

Dla firm o rocznych przychodach wyższych niż 300 000 przewidziano podstawę składki wynoszącą 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 1007,81 złotych.

Źródła:

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/4446388/Rycza%C5%82t.pdf/35fc43d1-637f-6933-9619-0833b896b0f5 (dostęp z dnia 13.05.2022 r.)
 2. https://www.podatki.biz/artykuly/zmiana-skladki-zdrowotnej-dzialalnosc-gospodarcza-na-ryczalcie-karcie-podatkowej_33_49622.htm (dostęp z dnia 12.05.2022 r.)
 3. https://www.pit.pl/aktualnosci/ustalanie-wysokosci-skladki-zdrowotnej-na-ryczalcie-ewidencjonowanym-instrukcje-zus-1006666 (dostęp z dnia 12.05.2022 r.)
 4. https://www.money.pl/podatki/skladka-zdrowotna-przy-ryczalcie-ile-wynosi-od-roku-6730596605848256a.html (dostęp z dnia 13.05.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *