Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak obliczyć odsetki podatkowe?

Odsetki podatkowe naliczane są przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Sposób ich naliczania reguluje Ordynacja podatkowa. Od stycznia 2009 roku przepisy określają wysokość oprocentowania jako 75% stawki podstawowej. Jednakże podstawowa stawka odsetek wynosi 200% stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, natomiast obniżona wartość to do -75% od tej stawki.

W związku z czym podstawowa stopa odsetek to np. 8%, a obniżona 6%. Warto jednak wspomnieć, że trzeba spełnić, co do tego warunek, aby można było uzyskać niższą stawkę oprocentowania – trzeba złożyć korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i musi nastąpić zapłata zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Odsetki obliczane są według następującego wzoru:

(Kz x L x O (podstawowa stawka) lub O1 (obniżona stawka)) / 365 = On = Opz

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz – kwotę zaległości,
L – liczbę dni zwłoki,
O1 – obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 – liczbę dni w roku,
On – kwotę odsetek,
Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Przykład:

U przedsiębiorcy XYZ wystąpiła zaległość w VAT za styczeń w wysokości 2 000 zł, a termin zapłaty upłynął z dniem 28 stycznia, a podatnik złożył korektę za zaległy VAT z odsetkami 30 stycznia.

2 000 x 3 dni x 8 % (stawka podstawowa)/365 = 1,32 zł ALE przy obniżonej stawce 6% = 0,99 zł . Dzięki nowym przepisom podatnik musi zapłacić kwotę 2000,99 zł, a nie 2001,32 zł. Jest to 75% kwoty, która byłaby należna przy stosowaniu starych zasad.

    • Jeżeli  termin zapłaty zaległości przypada na niedzielę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c). Dni ustawowo wolne od pracy są wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4. poz. 28 ze zm.). Dodatkowo jeśli ostatni dzień terminu zapłaty przypada na sobotę, to dzień ten również uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostatni dzień zapłaty zaległości uważa sie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (przykładowo, jeżeli termin zapłaty zaległości wypada w sobotę, to termin zapłaty podatku przypada na poenidziałek). Wynika to z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do terminów zapłaty podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *