Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – kto może z niego skorzystać ?

Jeśli zdecydujemy się na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy w tym celu udać się do Narodowego Funduszu zdrowia. Wystarczy jedynie wypełnić wskazany wniosek, a następnie opłacać składkę miesięczną. W tym artykule przedstawimy ważne wiadomości, aby przybliżyć powyższy temat.

Należy pamiętać, że składkę na dobrowolne ubezpieczenie społeczne może opłacać tylko ta osoba, która nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Najlepszym przykładem do opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może być osoba, która jest zatrudniona na umowę o dzieło, może również zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny (dziecko, małżonka, dziadków).

Dokumentacja potrzebna do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Aby złożyć wniosek do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód, paszport),
  • zaświadczenie wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia np. Świadectwo pracy, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej bądź decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  • wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawarte zostaje na podstawie umowy na czas nieokreślony, trzeba pamiętać, aby zaznaczyć w nim, że porozumienie może zostać rozwiązane za pomocą pisemnego wniosku osoby ubezpieczonej.

Po zawarciu umowy w ciągu 7 dni trzeba złożyć w ZUS wypełniony druk zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, a mianowicie ZUS ZZA z odpowiednim kodem z tytułu ubezpieczenia. Jeżeli zgłaszamy także członków rodziny, to należy dołączyć druk ZUS ZCNA. Za każdy miesiąc dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego trzeba składać do ZUS druk ZUS DRA.

WAŻNE !

Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także dowód zapłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne daje uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jakie koszta związane są z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ?

Wysokość składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zmienia się co kwartał (stanowi 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku). Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest podawana przez Główny Urząd Statystyczny (tę informację można również uzyskać w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Dane z 2018 i 2019 roku

  • kwota przeciętnego wynagrodzenia, wraz z wypłatami z zysku, przykładowo: za IV kwartał w roku 2018, to 5.071,41 zł,
  • kwoty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wartości przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w I kwartale 2019 r. to 456,43 zł.

W jaki sposób rozwiązać umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego ?

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można rozwiązać na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ, lub w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (ubezpieczeniem obowiązkowym bądź jako członek rodziny). W tych dwóch sytuacjach należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wypowiedzeniu takiej umowy musi być zawarta data rozwiązania umowy. Do wypowiedzenia trzeba dołączyć dowody opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które były uregulowane w okresie trwania umowy, a dodatkowo dokument potwierdzający uzyskanie innego tytułu ubezpieczenia (jeśli następuje zmiana tytułu ubezpieczenia). Powiadomienie jest skuteczne najwcześniej z dniem złożenia wypowiedzenia we właściwym oddziale NFZ.

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ trzeba dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA w oddziale ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *