Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym są kody GTU i czy musisz z nich korzystać?

Czym są kody GTU i czy musisz z nich korzystać?

Jakiś czas temu wprowadzono nowe formularze Jednolitych Plików Kontrolnych, czyli JPK V_7M i JPK V_7K. Nowe, nieznana dotąd systemowi podatkowemu struktury wymusiły także stworzenie osobnej klasyfikacji przynależności określonych dóbr i usług do jednej z grup towarowo-usługowych, których jest w sumie 13. Warto dowiedzieć się, jak prezentuje się wspomniana klasyfikacja, jakie grupy towarów i usług one obejmują oraz w jaki sposób prawidłowo przyporządkowywać określone dobra do poszczególnych grup. Wszystkie te informacje zostaną zawarte w niniejszym artykule.

Nowe zasady rozliczania podatku VAT

Począwszy od okresu rozliczeniowego przypadającego na październik 2020 roku zmieniono zasady składania deklaracji podatkowych. Od tej pory nie trzeba już składać klasycznych formularzy, które weszły w skład nowych plików JPK V_7K i JPK V_7M. W nowym dokumencie zostały uwzględnione dwie części – deklaracyjna i ewidencyjna, przy konieczności wpisywania takich elementów, jak dane o zakupach i sprzedaży, wskazanych w ewidencji VAT za dany okres, poszczególne pozycje z obowiązującego dotychczas dokumentu VAT-7 lub VAT-7K, a także wszelkie inne informacje, które są konieczne do dokonania prawidłowych rozliczeń zobowiązań podatkowych ciążących na podatniku. Wraz z nową wersją JPK pojawiła się też konieczność uwzględniania kodów GTU.

Kody GTU – czym są?

Kodami GTU nazywa się specjalną klasyfikację dóbr i usług stworzoną na potrzeby nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zgodnie z nią każdy sprzedany towar lub wyświadczoną na rzecz klienta usługę trzeba przyporządkować do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. W klasyfikacji przedstawia się kolejno kody w kolejności od 01 do 13. W części opatrzonej numerkami od 01 do 10 określa się grupy towarowe, pozostałe grupy definiują natomiast rodzaje świadczonych usług. Warto wymienić poszczególne grupy, wskazując, jakie towary i usługi powinny zostać w nich uwzględnione:

 • GTU01 – dostawa napojów alkoholowych, w tym wina, piwa, alkoholu etylowego i wyrobów pośrednich;
 • GTU02 – dostawa m.in. gazu płynnego, benzyn silnikowych i lotniczych, nafty do silników odrzutowych oraz olejów opałowych;
 • GTU03 – dostawa olejów opałowych i smarowych, a także innych tego typu produktów, w tym pozostałych olejów;
 • GTU04 – dostawa wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i suszu tytoniowego, a także towarów nowatorskich;
 • GTU05 – dostawa odpadów szklanych, z tworzyw sztucznych, gumowych, z tektury i papieru;
 • GTU06 – dostawa urządzeń i części elektronicznych (komputerów, kamer, aparatów cyfrowych itp., a także innych maszyn wykorzystywanych do automatycznego gromadzenia , przechowywania i przetwarzania danych), a także materiałów do nich wykonanych z arkuszy, folii itp.;
 • GTU07 – dostawa pojazdów i części samochodowych;
 • GTU08 – dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych, w tym m.in. wyrobów z metali szlachetnych oraz ze stali niestopowej;
 • GTU09 – dostawa leków i wyrobów medycznych, w tym żywności przeznaczonej do specjalnej diety;
 • GTU10 – dostawa gruntów, budowli i budynków;
 • GTU11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień związanych z emisją gazów cieplarnianych na inne podmioty;
 • GTU12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym, np. doradztwo prawne, księgowość, szkolenia, marketing, zarządzanie itp.;
 • GTU13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Kody GTU na opakowaniach swoich towarów muszą umieszczać sprzedawcy. Tego typu obowiązkiem nie są natomiast objęci nabywcy określonych towarów lub usług. Nie muszą oni tego robić również w deklaracjach JPK za dany okres rozliczeniowy.

Umieszczanie kodów GTU w deklaracjach JPK

Sprzedawca jest zobligowany do umieszczenia stosownego kodu GTU w przygotowanej deklaracji JOK_V7M lub JPK V-7K. Faktura objęta tą klasyfikacją musi zostać opatrzona cyfrą 1 wpisaną w odpowiedniej rubryce. Jeśli zdarzy się, że w danym miesiącu żadna transakcja nie dotyczyła towarów lub usług określonych w klasyfikacji, w takim przypadku wspomniane pole pozostawia się puste.

Stosowanie GTU – kiedy nie jest konieczne?

W pewnych okolicznościach nie ma obowiązku stosowania kodów GTU. Chodzi tutaj przede wszystkim o transakcje zbiorcze o sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej, transakcje zbiorcze informacji o transakcjach, które nie zostały udokumentowane fakturami, a także zakupów skutkujących pojawieniem się konieczności opłacenia należnego VAT przez osobę sporządzającą Jednolity Plik Kontrolny. Dotyczy to także transakcji, które nie są objęte obowiązkiem rejestracji za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Zasadniczo numer GTU nie musi być umieszczany na fakturze. Prawo jednak nie zabrania dokonania opatrzenia transakcji kodem GTU na wystawionym rachunku. Jeśli zatem przedsiębiorca wyrazi takie życzenie, może to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zostanie to uznane przez organy fiskalne za błąd bądź jakieś niedopatrzenie.

GTU dotyczy zatem określonych transakcji kupna-sprzedaży towarów i usług. Odnosi się tylko do wybranych wyrobów i usług.

Źródła;

 1. https://inewi.pl/Blog/czym-sa-kody-gtu (dostęp z dnia 23.03.2021 r.)
 2. https://bezprawnik.pl/kody-gtu-na-fakturach/ (dostęp z dnia 12.03.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *