Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy na fakturze RR muszą znaleźć się podpisy?

Od 1.01.2013 r. egzemplarze faktur nie powinny być oznaczane jako oryginały i kopie. Jednakże czy te nowe przepisy prawa mają zastosowanie do wszystkich dokumentów? czy istnieją może jakieś wyjątki?

Przepisy prawa zniosły obowiązek umieszczania podpisów nabywcy i sprzedawcy na dokumentach. Jednakże umieszczanie ich nie jest zabronione!

Każdy podatnik wystawiający dokumenty sprzedażowe może użyć elementów niewymaganych. Przepisy prawa regulują tylko obowiązkowe elementy, które są minimum w kwestii wystawiania dokumentów.

Jednakże jedynym wyjątkiem w ww. kwestiach zniesienia obowiązku są faktury RR. Dla nich obowiązek ten pozostaje bez zmian i nie został zniesiony.

Faktura RR, która wystawiana jest przez nabywcę produktów rolnych według art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług musi zawierać „czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób”.

„2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
5) nazwy nabytych produktów rolnych;
6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.”

– art 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo faktura RR powinna jeszcze zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *