Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

Każda faktura korygująca musi obowiązkowo posiadać przyczynę poprawy faktury, a więc musi posiadać uzasadnienie. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT. Obecnie przyczyna korekty, bez względu na podstawę jej przeprowadzenia, zawsze musi zostać wyszczególniona w nowym dokumencie.

Aby potwierdzić powyższe twierdzenie, poniżej znajdują się elementy, które powinny znajdować się na fakturze, a o których mówi art. 106j pkt. 2 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku o VAT, po nowelizacji:

1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  • a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  • b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zazwyczaj fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy popełnione zostały błędy dotyczące wartości liczbowych. Między innymi fakturę korygującą wystawia się, w związku z:

  • Zastosowaniem rabatu, obniżającego cenę produktu lub usługi
  • Zwrotem całości lub części zapłaty
  • Podwyższeniem ceny
  • Zwrotem towaru
  • Pomyłką w kwotach wymienionych na fakturze

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że na fakturze korygującej nie trzeba już zamieszczać treści pierwotnej – przed korektą. Oczywiście nie oznacza to, że nie wolno jej umieszczać. Jeżeli taka forma jest czytelniejsza dla przedsiębiorcy, może ją swobodnie pozostawić.

Warto jeszcze dodać, że nie trzeba już posiadać potwierdzenia odbioru korekty w uzasadnionych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *