Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy mogę dokonać zapłaty podatku z innego konta bankowego?

home-office-336581_640

Zdarzają się sytuacje, gdy podatnik niestety nie posiada wystaraczającej ilości środków pienięznych na swoim koncie bankowym, aby mógł opłacić zapłatę podatku. Oznacza to dla niego sytuacje podbramkową, w której musi prosić inne osoby o dokonanie płatności – rodzina, znajomi, partner.

Tutaj rodzi się pytanie: czy jest to w ogóle możliwe i legalne? Czy nie lepiej, gdy dana osoba przeleje daną kwotę na nasze konto, a wtedy dokonamy tej płatności?

Według przepisów prawa podatnik zobowiązany jest do zapłaty należności wynikających z podatku w określonym terminie i miejscu. Tak więc zmuszony jest wpłacić odpowiednią kwotę podatku na konto Urzędu Skarbowego w wyznaczonym terminie i miejscu. Jak wynika z przepisów prawa, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem, oznacza to, że musi daną kwotę zapłacić ze swoich środków pieniężnych — nie innych!

W związku z powyższym, odnosząc się do przepisów prawa, wydaje się, że zapłata podatku musi być zrealizowana tylko i wyłącznie z konta podatnika, a nie z konta bankowego osób trzecich — ta opcja nie jest dozwolona?

Wcześniej faktycznie było to bardzo ograniczone, możliwości takich rozwiązań były praktycznie zerowe. Jednakże nastąpiły od nowego roku korzystne zmiany dotyczące zapłaty podatku z cudzego konta bankowego.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa dają podatnikowi możliwość wyjścia z kryzysowych sytuacji, a więc zapłata podatku może nastąpić nie tylko przez niego samego, ale również przez osoby trzecie, a mianowicie przez:

  • najbliższych członków rodziny, tj.: małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczenia wysokości opłacanego zobowiązania podatkowego,
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • przez inny podmiot (każdą osobę trzecią), ale wyłącznie, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

W związku z powyższym wprowadzone zmiany dają duże możliwości dla podatników, którzy w danym roku podatkowym mają problemy z opłaceniem należności podatku. Jednakże trzeba pamiętać, że w przypadku wyższego zobowiązania (niż 1 tys. zł) muszą prosić najbliższych członków rodziny o pomoc, ponieważ w innym wypadku należność zostanie odrzucona.

 

TAK BYŁOWCZEŚNIEJ…

Wcześniej przepisy prawa dopuszczały uchylenie od takiego ograniczenia tylko w niektórych przypadkach, a mianowicie w dwóch sytuacjach, gdy:

  • zapłata z innego konta jest możliwa i legalna w przypadku, gdy następuje ona z rachunku bankowego małżonka (w przypadku istnienia wspólności majątkowej) lub
  • uiszczający podatek jest tylko pośrednikiem podatnika. W tym przypadku osoba trzecia na rzecz i w imieniu podatnika tylko technicznie wpłaca kwotę podatku do urzędu skarbowego.

W związku z ww. sytuacjami podatnik mógł wpłacić należność z innego konta, ale musiał udowodnić, że uiszczający należność miał rolę jedynie pośredniczącą. Z praktyki wynikało, że podatnik był zobowiązany do udowodnienia faktu przekazania środków wspomnianej osobie trzeciej — dowodem mógł być np. przelew bankowy.

Jednakże zdarzały się sytuacje, w których pomimo wykonania powyższych czynności Urząd skarbowy i tak nie uznawał tego dowodu za wystarczającego. W związku, z czym zobowiązanie nadal wisiało nad podatnikiem i musiał uiścić te należności z doliczonymi odsetkami za zwłokę. Dodatkowo środki, które zostały przelane przez osobę trzecią, musiały być odzyskane indywidualnie, a więc osoba trzecia musiała sama ubiegać się o nie z powrotem. Musiała powołać się na regulacje o bezpodstawnym wzbogaceniu, znajdujące się w art. 405-414 kodeksu cywilnego.

Podsumowując, obecnie zmiany przynoszą korzyści dla podatników.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *