Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czego dotyczy remanent oraz kiedy należy  go sporządzić? Jak to zrobić?

Czego dotyczy remanent oraz kiedy należy go sporządzić? Jak to zrobić?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobligowane są do systematycznego przeprowadzania remanentów. Obowiązku takiego należy dopełnić przynajmniej raz w ciągu całego roku. Co do zasady, prawidłowo sporządzony spis z natury musi dokładnie pokrywać się z faktycznym stanem posiadania danego podmiotu gospodarczego. Nie może on zatem ograniczać się wyłącznie do danych zaczerpniętych z programów magazynowych. Trzeba dokładnie przeliczyć towar, weryfikując jego rzeczywisty stan. Warto zastanowić się, czym jest remanent i których przedsiębiorców dotyczy obowiązek jego sporządzania, a także jak powinien być on przeprowadzany w praktyce. Koniecznie zapoznaj się z niniejszym artykułem!

Remanent – ogólna charakterystyka

Remanent często określa się mianem spisu z natury lub inwentaryzacji. Pod tymi pojęciami na ogół rozumie się ogół czynności podejmowanych w celu ustalenia faktycznego stanu posiadanych towarów rzeczowych w firmie. Wspomniany obowiązek został nałożony na przedsiębiorców na mocy aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spis z natury wykazuje się we wspomnianym dokumencie zgodnie z poszczególnymi rodzajami jego składników. Można także umieścić tam jedną pozycję (sumę) pod warunkiem jednak, że na jego podstawie sporządzono osobne szczegółowe zestawienia wszystkich składników majątku.

Wśród podmiotów zobligowanych do przeprowadzania inwentaryzacji wskazuje się na podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie skali podatkowej oraz podatku liniowego. Z tego obowiązku zwolnieni są natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. W ich przypadku taki obowiązek został uchylony pod koniec 2018 roku. Jeśli jednak zdecydują się na likwidację przedsiębiorstwa, wówczas obowiązkowo powinni wykonać remanent.

Podatek a spis z natury

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kwotę uzyskaną na koniec spisu z natury trzeba jeszcze dodatkowo pomniejszyć o sumę, która przyczyniła się do zwiększenia przychodu albo zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu. Takie działanie trzeba obowiązkowo wykonać wówczas, gdy właściciel danego podmiotu gospodarczego uznał za koszty uzyskania przychodów wartość towarów uwzględnionych w remanencie. Biorąc pod uwagę podatkowe aspekty, trzeba mieć na uwadze, że duża wartość spisu z natury oznacza wysoki dochód, od którego oblicza się podatek w odpowiedniej wysokości. Wskazane jest, aby dochód ten był jak najniższy, w przeciwnym wypadku bowiem trzeba liczyć się z relatywnie dużą kwotą podatku do zapłacenia. Stąd też można stwierdzić, że organizowane pod koniec roku wyprzedaże ukierunkowane są nie tylko na przyciągnięcie jak największej rzeszy klientów. Ich zadaniem jest także zmniejszenie kwoty należnego podatku.

Remanenty – obowiązkowe elementy

W remanencie zazwyczaj uwzględnia się podstawowe dane dotyczące towarów handlowych, a także materiałów bądź surowców podstawowych oraz pomocniczych. Ponadto trzeba w nim także zawrzeć informacje o gotowych wyrobach, półwyrobach, aktualnie produkowanych towarach, a także ewentualnych brakach i odpadach. Co istotne, w spisie z natury nie umieszcza się wyposażenia firmowego ani też środków trwałych, takich jak samochody, komputery czy telefony służbowe. Tego typu rzeczy inwentaryzacja obejmuje tylko wówczas, gdy przeprowadza się ją z okazji likwidacji firmy. Do przeprowadzenia remanentu trzeba przyłożyć się ze szczególną starannością. Uzyskany wynik wpływa bowiem na ostateczną wysokość rocznego dochodu.

W remanencie należy obowiązkowo wskazać dane osobowe właściciela firmy, nazwę przedsiębiorstwa, datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza. Istotne jest też szczegółowe określenie danego towaru poprzez wskazanie jednostki miary, ilości stwierdzonej w trakcie spisu, ceny jednostki miary oraz wartości towaru wynikającej z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę. Trzeba też wskazać łączną wartość spisu z natury oraz zamieścić adnotację „Spis z natury zakończono na pozycji…”. Na samym końcu dokumentu powinien znaleźć się podpis właściciela firmy, a także osób odpowiedzialnych za wykonanie inwentaryzacji.

Wycena towarów

Towary i materiały wycenia się zgodnie z ceną zakupu lub według cen rynkowych. Cena zakupu nie jest ceną brutto, ale pomniejszoną o VAT. Jeśli cena danego towaru na koniec roku jest niższa od ceny jego zakupu, w takiej sytuacji obok wyceny trzeba wpisać faktyczną cenę zakupu. Odpady użytkowe wycenia się zgodnie z ich aktualną wartością, biorąc pod uwagę ich przydatność do ewentualnego, dalszego użytkowania. Spisy wyrobów gotowych wycenia się zgodnie z kosztami ich wytworzenia.

Wyceniając materiały częściowo zużyte, trzeba brać pod uwagę ich wartość początkową. Oznacza to, że ich wartość określa się w nawiązaniu do ceny całości opakowania, a nie jego części. Dzięki temu szacowanie wartości danego towaru przebiega w relatywnie prosty sposób.

Źródła:

  1. https://inewi.pl/Blog/remanent-co-to-jest-i-o-czym-nalezy-pamietac (dostęp z dnia 21.02.2022 r.)
  2. https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/858 (dostęp z dnia 24.02.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *